Lösningar för hydraulik > Trä- och massaindustri
Trä- och massaindustri

Effektiv trä- och pappersbearbetning

Från grova plankor till fint papper – intelligenta givare och positionsgivarsystem ökar effektiviteten i träbearbetnings- och pappersmaskiner. Oavsett om givarna inom skogsbruket och i sågverksindustrin utsätts för de tuffaste miljöbetingelser måste de fungera extremt tillförlitligt. Vår innovativa givarteknik är robust och exakt och möjliggör snabba, automatiserade processer.

Exempel på applikationer

Styrning av pappersupprullningsprocesser
Hydraulisk reglering av mäldinlopp
Riktning av skalningskniv vid fanertillverkning
Justering av sågbladsläge
Positionsbestämning av trädstammar i vertikala bandsågar
Övervakning av hydraulcylindrar i barkningsanläggningar