Stål- och metallindustrin > Masugn och ljusbågsugn
Masugn och ljusbågsugn

Hög processäkerhet, dygnet om, året runt

På ingen annan plats i stålverket är processäkerheten lika viktig som vid mas- och ljusbågsugnarna. Väl i drift, används en masugn dygnet om under flera års tid.

Att kunna hantera magnetfält och höga temperaturer kontinuerligt och tillförlitligt har högsta prioritet för varje ståltillverkare. Till dennes viktiga uppgifter hör vattenkylningen, en säker tillförsel och bortledning av gas vid råjärnstillverkning i masugn och placeringen av elektroderna i ljusbågsugnar. Med ett heltäckande sortiment för alla funktionsprinciper kan Balluff erbjuda givare och system som klarar av de mest skiftande applikationer inom stålindustrin.

Exempel på applikationer

Elektrodkontroll för ljusbågsugn
Säkerställ korrekt elektrodpositon
Säker reglering av luft och gas till masugn
Tryckmätning för vattenkylning
Nivåkontroll för masugnsbeskickning och koks