Stål- och metallindustrin > Kallvalsning och ytbearbetning

Kvalitetsprodukter för en yta med toppbetyg

Innan stålet kan lämna fabriken, måste det bearbetas på bästa möjliga sätt för den kommande användningen. Det valsas därför till plåt, tråd eller stänger varefter ytan bearbetas. Kvaliteten i dessa, sista steg visar sig senare hos produkten. Det innebär att även de minsta fel kommer att hänga med och därför inte kan tillåtas.

Högsta precision är en grundförutsättning. Detta kan Balluff erbjuda med kvalitetsprodukter för kallvalsning och ytbearbetning. Såväl vid reglervalsen, på upplindningsmaskinen, i ytbehandlingsanläggningen eller vid kvalitetskontrollen: Med dessa produkter blir det toppbetyg ända till den sista metern.

Högsta precision för ytjämnheten i stålverket

Exempel på applikationer

Korrekt valsplacering i upp- och avrullningsmaskiner
Tryckmätning vid ytbearbetning
Rullreglering av plåttillförsel
Kvalitetskontroll av ytbehandlingsanläggningar