Stål- och metallindustrin > Stränggjutningsanläggning
Maximalt flexibel för olika format i stränggjutningsanläggningen

Högsta flexibilitet för de mest skilda format

Stränggjutningsanläggningar ställer stora krav på den teknik som används. För det första måste man kunna kontrollera starka krafter, vibrationer och stötar.

Både vid kokillrörelsen för homogen, smält metall och på stegbalken för exakt transport av grovplåt och tackor. För det andra måste det gå att omforma stränggjutningssegmenten flexibelt beroende på grad, temperatur och tidpunkt, för att få högsta möjliga stålkvalitet .

Därför krävs maximal flexibilitet och högsta tillförlitlighet hos den teknik som används i stränggjutningsanläggningen. Givarna och systemen från Balluff står för säkerhet och garanterar en kontinuerlig process även vid de mest varierande produktformat.

Exempel på applikationer

Säkra gjutskänkskontroller
Positionsavläsning vid startsträng
Snabba givarbyten utan läckage
Kontroll av grovplåtslängder
Grovplåtstransport på stegbalk