Kontrollera läge, kontur och kompletthet
Kontrollera läge, kontur och kompletthet

Med vår givarteknik kontrollerar du objektsegenskaper som form, fullständighet och mönster med stor exakthet. Dessutom kan du använda Balluffs givare för att kontrollera både läge och riktning hos delar som till exempel åker på ett transportband.

Exempel på applikationer

Fullständig och rätt utförd fyllning av blisterförpackningar
Säkra förslutningskontroller
Tillförlitlig kontroll av bipacksedlar
Kontrollera fullständighet