Känna av ändlägen
Känna av ändlägen

Balluff erbjuder givarteknik för ändlägesavkänning hos hydrauliska och pneumatiska cylindrar. Våra givare ger tillförlitlig avkänning av ventillägen och ändlägen i linjära och roterande rörelser.

Exempel på applikationer

Positionsinställning för spindelmatningen
Positionsövervakning vid montering
Säker reglering av luft och gas till masugn
Ändlägesavkänning för uttryckningsmaskin
Lyftning och sänkning av broar
Kontrollera ändlägen
Känna av ändlägen hos pneumatiska cylindrar
Övervaka inloppsgrindar
Kontrollera positionen hos hydraulcylindrar