Känna av läckage
Känna av läckage

Det finns mycket som kan börja läcka. Olja, skärvätska, vatten ... Våra givare ger tillförlitlig läckageavkänning i din process. Balluff har också färdiga lösningar för allt från syror och baser till mjölk och alla slags drycker.

Exempel på applikationer

Läckageövervakning
Läckageövervakning i överfyllningskar