Identifiera objekt med kod
Identifiera objekt med kod

Streckkoder, QR-koder, RFID ... våra beröringsfria system identifierar kända objekt exakt med optisk, elektromagnetisk eller annan fysisk avkänning. I industrimiljö klarar de robusta systemen krävande uppgifter som spårning av delar och verktygsidentifiering med stor tillförlitlighet.

Exempel på applikationer

Entydig identifiering och gruppering av plockade lastpallar
Säker kontroll av streckkoder
Reglera och följa upp åtkomstkontrollen till maskinen
Kompletta identifieringslösningar för transfersystem
Korrekt sortering av grovplåtar och rullar
Identifiering av prover och rack
Rätt material på rätt plats
Plagiatskydd och kontroll av verktygshalvor
Få ut mesta möjliga av verktygen