Mäta vinklar och lutning
Mäta vinklar och lutning

Våra robusta givare mäter lutningsvinkeln med stor precision i både en och två axlar. De kan användas för såväl verktyg och maskiner som för exakt bestämning av operationsbord, patientbord för strålbehandling och britsar till magnetkameror. Balluffs givare har bevisat sin duglighet både inom industrin och på det medicintekniska området.

Exempel på applikationer

Mycket exakt lägesåterkoppling för roterande och svängande ställdon
Exakt lägesinställning för verktygsvridmekanism
Grovplåtstransport på stegbalk
Positionsbestämning för oljepumpar
Exakt placering av behandlingsbord med lutningsgivare
Positionera tranportband
Ställa in oljepumpar
Rikta in cylindriska parabolspeglar efter solen
Övervaka regleringsdammar
Övervaka tornets lutning hos vindkraftverk