Mäta avstånd och läge
Mäta avstånd och läge

Våra robusta, mycket noggranna linjära och roterande lägesgivarsystem arbetar beröringsfritt och är därmed slitagefria. De är ytterst tillförlitliga, även i mycket tuffa miljöer med extrema temperaturer, salt luft, vibrationer och stötar samt i explosionsfarliga områden.

Exempel på applikationer

Optimal lägesåterkoppling för direktdrivningar upp till 48 m
Linjär direktdrivning för små slagrörelser
Tillförlitlig övervakning av diametern hos folierullar
Formatjustering – automatiserat eller för hand
Grovplåtsstyrning och positionsbestämning
Formning av kompositmaterial
Positionsbestämning av borrstänger
Kontroll av formsprutningsaggregat
Linjär positionsavläsning
Explosionsskydd för regler- och spärrventiler