Mäta nivå
Mäta nivå

Kontinuerlig nivåmätning, gränsvärdesövervakning eller båda på en gång – Balluff har ett brett utbud av lösningar för processtyrning, lagring och säkring. Oavsett monteringsplats, medieegenskaper och miljö har vi den optimala givaren. Målet är alltid detsamma: en effektiv process.

Välj mellan beröringsfria eller taktila givare. Balluffs givare mäter fyllnadsnivån hos vätskor, pastor och granulat, även rakt genom behållarens vägg. Våra givare uppfyller också de stränga kraven från livsmedels- och läkemedelsindustri samt medicinteknik.

Exempel på applikationer

Enkel mätning av fyllnadsnivåer
Löpande, absolut precisionsmätning av fyllnadsnivå
Nivåkontroll för masugnsbeskickning och koks
Avkänning av vätskor i pipetter
Övervakning av blodnivå i hjärt-lungmaskiner med Smart Level Teknik
Korrekt fyllnadsnivå för torkningsprocesser
Kontrollera fyllningsprocessen
Nivåavkänning i bypass-rör
Medieberörande nivådetektering i tankar
Nivåkontroll för olja och kylmedel