Balluff införlivar två företag i koncernen

Balluff införlivar två företag i koncernen

Balluff-familjen växer och utökar sin digitaliseringskompetens med införlivandet av två företag

Stuttgartföretaget iss innovative software services GmbH och Matrix Vision GmbH i Oppenweiler är nu del av givar- och automationsspecialisten med huvudkontor i Neuhausen auf den Fildern.

Neuhausen auf den Fildern 14 september 2017 – Balluff utökar företagets kompetens inom digitalisering genom två förvärv: Det stuttgartbaserade programvaruföretaget iss innovative software services GmbH (iss) och pionjären inom industriell bildbearbetning Matrix Vision GmbH (MV) i Oppenweiler strax utanför Backnang är nu en del av givar- och automatiseringsspecialisten. Avtalen slöts i juli och augusti efter ett halvårs förhandlingar. Familjeföretaget kommer att förstärkas med 160 medarbetare som fortsätter att jobba vid anläggningarna i Stuttgart-Vaihingen och Oppenweiler.

Förvärv stärker strategisk inriktning

De båda nya företagen i koncernen berikar Balluffs kärnkompetens inom två olika områden: Programvaruutveckling och industriell bildbearbetning. Förvärven utgör dessutom en viktig byggsten i företagets strategiska inriktning. ”Särskilt kombinationen av vår nätverksteknik med de båda företagens programvarukompetens hjälper oss att leverera ännu enhetligare automatiseringslösningar från en enda leverantör” säger Balluffs verkställande direktör Florian Hermle. ”Kunnandet hos iss och Matrix Vision och deras medarbetare hjälper oss att snabbare och bättre kunna utnyttja de stora tillväxtmöjligheterna inom digitalisering och att utöka vår portfölj inom maskinvara och programvara.”

Förstärkning av programvarukompetens

Företaget iss har specialiserat sig på verktyg, testsystem, processer och standardisering inom programvaruutveckling. Precis som för Balluff är fordons- och underleverantörsindustrin den viktigaste kundgruppen för företaget som grundades 1996 och som sysselsätter 60 medarbetare. Inom Balluff-koncernen ska iss överta rollen som den interna programvaruspecialisten eftersom företaget från Stuttgart-Vaihingen har med sig stor erfarenhet av t.ex. inbäddade system inom fordonsindustrin. ”Vi har redan 25 programvaruutvecklare i företaget” säger Hermle, ”men vi utökar vår kompetens inom digitalisering kontinuerligt och därför behöver vi fler specialister. Rent konkret handlar det om att utveckla öppna programvaruplattformar. Dessa blir allt mer viktiga för att kunna erbjuda våra kunder enhetliga automatiseringslösningar.”

”Vi är mycket glada över att vara en del av Balluff-koncernen” säger Joachim Mettenleiter, en av de båda verkställande direktörerna hos iss. ”Balluff räknas absolut till huvudaktörerna inom industriell digitalisering, och vi har nu många krävande och utmanande uppgifter framför oss. Jag är säker på att vi tillsammans med kollegerna på programvaruavdelningen hos Balluff inom de närmaste åren kommer att uträtta mycket och föra fram Balluff ännu längre inom Industri 4.0.”

Utökning av portföljen inom industriell bildbearbetning

Med sin produktportfölj kompletterar Matrix Vision Balluff-koncernens program i ett område som hittills spelat en förhållandevis underordnad roll: kamerabaserad givarteknik, eller machine vision som den kallas i branschen. Företaget som grundades 1986 och sysselsätter 100 medarbetare har specialiserat sig på utveckling och försäljning av frame grabbers, standardindustrikameror, intelligenta kameror, videogivare, inbäddade system och programvara för industriell bildbearbetning. ”Vi har sedan många år haft ett framgångsrikt samarbete med Matrix Vision inom utveckling” säger Hermle. ”En av våra båda kamerabaserade produktlinjer kommer från Matrix Vision. På så sätt vet vi redan att vi passar mycket bra ihop och att våra produktlinjer kompletterar varandra optimalt.” Även hos Matrix Vision är programvara av stor betydelse: ungefär 30 av de 100 medarbetarna ägnar sig åt programvaruutveckling för industriell bildbearbetning. ”Med Matrix Vision utvidgar vi vårt produktsortiment inom kamerabaserad givarteknik och ökar vår förmåga inom programvaruutveckling” förklarar Hermle.

Uwe Furtner, teknisk chef hos Matrix Vision instämmer: ”Balluff och vi passar utmärkt ihop. Under det mångåriga utvecklingssamarbetet känner vi varandra väl, och våra produktprogram överlappar inte utan kompletterar varandra perfekt.” Även beträffande försäljning och tjänster för kunderna ser Furtner stora möjligheter för Matrix Vision med införlivandet i Balluff-koncernen. ”Många av våra kunder har produktionsanläggningar runtom i världen och förväntar sig att leverantören ger support på plats. För Matrix Vision med vår storlek vore det svårt att genomföra ensamt, men med ett internationellt service-, försäljnings- och logistiknätverk har vi naturligtvis helt andra förutsättningar.”

Under 2016 ökade Balluff sin omsättning med 3,3 procent till 378 miljoner euro (fjolåret: 366 miljoner euro) och har med en omsättningsökning på 21,8 procent börjat mycket framgångsrikt det första halvåret 2017. Med de båda nyförvärven sysselsätter Balluff 3 550 medarbetare på 37 anläggningar över hela världen. Beträffande iss innovative software services har Balluff övertagit företaget till 100 procent, medan Matrix Vision fortfarande ägs till 25 procent av de tidigare ägarna. Den stora betydelsen som företaget tillmäter kontinuerlig innovation visar sig även genom att 13,7 procent av omsättningen 2016 investerades i forskning och utveckling. Över hela världen arbetar ungefär 300 utvecklare med givarteknik-, identifikations- och nätverkslösningar för industriautomation.

Balluff införlivar två företag i koncernen
Verkställande direktörer för de tre företagen informerar personalen om införlivandet (från vänster): Uwe Furtner, Erhard Meier (Matrix Vision), Florian Hermle, Katrin Stegmaier-Hermle, Michael Unger (Balluff), Michael Wäschle och Joachim Mettenleiter (iss).

Om Balluff

Balluff grundades 1921 i Neuhausen auf den Fildern och idag står företaget med sina 3 550 medarbetare för utveckling, kvalitet och branschöverskridande erfarenhet inom industriautomation över hela världen. Som ledande specialist inom området givar- och automationsteknik kan detta familjeföretag i 4:e generationen idag erbjuda ett omfattande sortiment av innovativ givar-, identifierings- och nätverksteknik och programvara för enhetliga systemlösningar. 2016 hade Balluff-koncernen en omsättning på ca 378 miljoner euro. Förutom huvudkontoret i Neuhausen auf den Fildern har Balluff produktions- och utvecklingsanläggningar över hela världen och 37 egna dotterbolag. Det ger våra kunder över hela världen snabb tillgång till produkter och hög service- samt rådgivningskvalitet.

Till företaget Matrix Vision

Matrix Vision grundades 1986 i Oppenweiler bei Backnang och är en av de största leverantörerna av bildbearbetningskomponenter på den tyskspråkiga marknaden. Som pionjär inom bildbearbetning erbjuder företaget ett brett sortiment av frame grabbers, industrikameror, intelligenta kameror, videogivare, inbäddade system och programvara inom industriell bildbearbetning. För särskilda krav utvecklar Matrix Vision med sina erfarna partner även kundspecifika lösningar, från enskilda komponenter till kompletta funktionsenheter. Matrix Vision sysselsätter 100 medarbetare och hade 2016 en omsättning på 15 miljoner euro.

Till företaget iss innovative software services

Företaget iss innovative software services grundades 1996 och erbjuder tjänster för utveckling av programvarusystem (t.ex. databasapplikationer, utvecklingsmiljöer eller webbapplikationer) samt ingenjörstjänster inom automation och automationsteknik. De erbjudna tjänsterna sträcker sig hela vägen från strategisk planering, analys, konceptframtagning och förslag fram till genomförande. 2016 hade iss innovative software services 60 medarbetare och en omsättning på knappt 6 miljoner euro.