Balluff certifierat enligt ISO 9001:2015

Balluff certifierat enligt ISO 9001:2015

Tidig uppdatering av kvalitetsstyrningen

Neuhausen auf den Fildern: Balluff GmbH, ledande leverantör av givarlösningar och givarsystem för industriautomation har uppdaterat sin kvalitetsstyrning enligt ISO 9001:2015. Balluff är därmed det första företaget i branschen som ställt om från den gamla versionen från 2008 till den nya versionen.

”Våra kunder uppskattar Balluffs unika kvalitet. Samtidigt har de mycket höga krav och är noga med detaljer. Med den tidiga certifieringen enligt ISO 9001:2015 grundmurar vi våra egna krav på Balluffs kvalitet och vår uppfattning av dessa“, förklarar Peter Dolderer, ansvarig för kvalitetsstyrning hos Balluff. Familjeföretagets inriktning på kundorientering är mycket tydlig: den uppdaterade kvalitetsstyrningsnormen svarar på kundernas krav och visar att Balluff uppfyller och t.o.m. överträffar sina kunders förväntningar på ett konsekvent sätt.

Förutom det tidiga beslutet att uppfylla normen är Balluff även i framkant när det gäller företagets storlek: 16 anläggningar är testade och certifierade. Den internationellt sammansatta kärngruppen lyckades landa projektet i god tid tack vare målinriktad arbetsfördelning. Viktiga bidrag till detta var regelbunden kommunikation inom gruppen och skapandet av ett globalt kommunikationsnätverk. Michael Unger, teknisk chef hos Balluff är stolt ”Alla inblandade i företaget arbetar med kvalitetsfrågor.”

Med Mold-ID som används vid formsprutningsmaskiner har Balluff utvecklat en lösning som gör det möjlig att upptäcka brister redan innan de uppstår. Verktygen utsätts för slitage och nedsmutsning och måste därför underhållas regelbundet.

I många fall utförs inspektioner och underhållsarbeten först när de producerade delarna inte längre uppfyller de nödvändiga kvalitetsstandarderna eller när verktyget slutar fungera. Mold-ID-systemet löser problemet genom att spåra användningen av formsprutningsverktygen och avisera nödvändiga underhållsarbeten i god tid. Kärnkomponent i lösningen är ett RFID-datamedium. På så sätt kan individuell information följa med verktyget som t.ex. använd tid och senaste plats.

”Med detta gör vi ett avtryck på vår marknad” säger Christian Mair, ansvarig för central kvalitetsstyrning och miljö hos Balluff. ”Vår höga kvalitetskompetens bekräftas nu av utomstående. Den tidiga certifieringen har mottagits positivt av våra kunder. Även här hjälper vi till med rådgivning och lär av varandra.”

Till skillnad från den föregående versionen anger den nya kvalitetsstyrningsnormen nya tyngdpunkter och är därmed anpassad till den allt mer komplexa och förgrenade världsmarknaden. Exempelvis sätts lednings- och kommunikationskulturen i fokus. Förutom vetenskapliga dokument och godkännanden tas även hänsyn andra parters intressen, såsom kunders, leverantörers och medarbetares.

Kvalitet är ett fast förankrat värde hos Balluff. Med produktion och utveckling på nio platser över hela världen står familjeföretaget för ett globalt kvalitetslöfte som det uppfyller på alla marknader via ett internationellt försäljnings-, logistik- och servicenätverk. Ett antal stränga tester och normer som t.ex. ISO 9001:2015 säkerställer en hög produktkvalitet.

Balluff certifierat enligt ISO 9001:2015
Christian Mair, ansvarig för central kvalitetsstyrning och miljö hos Balluff är stolt över den tidiga certifieringen.

Om Balluff

Balluff grundades 1921 i Neuhausen auf den Fildern och har idag 3000 anställda. Över hela världen står namnet för innovativ teknik, kvalitet och maximal kundorientering. Som ledande leverantör inom industriautomation erbjuder familjeföretaget ett omfattande sortiment av givar-, identifierings- och nätverkssystem. 2015 hade Balluff GmbH en omsättning på ca 366 miljoner euro. Utöver huvudsätet i Neuhausen auf den Fildern har Balluff ett stort antal produktions- och utvecklingssäten. Företagets filialer och försäljare finns i 61 länder. Det ger våra kunder över hela världen snabb tillgång till produkter och hög service- samt rådgivningskvalitet.