Balluffs nya logotyp

Balluffs nya logotyp

Öppen, modern och framtidsinriktad

Balluffs nya logotyp

Neuhausen auf den Fildern: Kontinuerliga framsteg, hela tiden med kunden i fokus – det är kravet hos familjeföretaget Balluff. Den nya logotypen och ändrade slogan understyrker denna riktning visuellt och kommunikativt.

Med erfarenhet från fyra generationer utvecklar familjeföretaget framtidsorienterade lösningar, nätverk- och identifieringssystem och är i och med Industri 4.0 mer än bara en tillverkare av givare. Denna utveckling återspeglas i företagets nya slogan: Från ”sensors worldwide” till ”innovating automation”.

innovating automation

”Vår nya logotyp stämmer precis överens med detta krav. Med den nya logotypen visar vi både inåt och utåt att Balluff vidareutvecklas konsekvent även inom företagsprofilering” förklarar direktör Florian Hermle. Som partner vill vi erbjuda innovativa lösningar till våra kunder och säkerställa att deras automatisering utvecklas. På den här vägen har vi varit framgångsrika redan ett bra tag. Som familjeföretag är traditionella värden som hållbarhet och kvalitet viktiga. Alltid med målet att garantera våra kunder den bästa möjliga rådgivningen och servicen över hela världen. Kontinuitet och framtidsutveckling säkerställs med värden som öppenhet och framsteg”

Den moderna, dynamiska och strukturerade logotypen återspeglar företagsvärdena på ett konsekvent sätt.

Särskilt värdena öppenhet, engagemang och framsteg upplevs tydligt och kommer till uttryck i gestaltningen.

Hos Balluff har alltid värden som hållbarhet, tillförlitlighet och kvalitet spelat en stor roll. Balluffs logotyp förblir trogen sina grundvärden och samtidigt öppen mot framtiden.

Vår slogan ”innovating automation” återges alltid med en linje och en punkt i kombination med produkter och lösningar och betonar ännu en gång betydelsen av partnerskap för Balluff.

Om Balluff

Balluff grundades 1921 i Neuhausen auf den Fildern och har idag 3000 anställda. Över hela världen står namnet för innovativ teknik, kvalitet och maximal kundorientering. Som ledande leverantör inom industriell automatisering erbjuder familjeföretaget ett omfattande sortiment av givare samt system- och kundanpassade lösningar. 2015 hade Balluff GmbH en omsättning på ca 366 miljoner euro. Utöver huvudsätet i Neuhausen auf den Fildern har Balluff ett stort antal produktions- och utvecklingssäten. Företagets filialer och försäljare finns i 68 länder. Det ger våra kunder över hela världen snabb tillgång till produkter och hög service- samt rådgivningskvalitet.