Balluff bygger ut sitt huvudkontor

Ett åtagande gentemot regionen: Balluff bygger ut huvudkontoret i Neuhausen

Automatiseringsspecialisten Balluff presenterar sina planer för nybyggnationen vid huvudkontoret i Neuhausen. Byggstarten planeras till 2019. Den nya anläggningen kommer då att erbjuda jobb för totalt 1 250 anställda.

Pressmapp (zip.-fil)

Automatiseringsspecialisten Balluff har haft sitt säte i Neuhausen sedan grundandet för snart hundra år sedan. Att företaget i och med den starka tillväxten skulle växa ur sina lokaler stod klart redan 2013. Först skulle lokalerna på Schurwaldstraße utökas med fokus på logistik- och kontorsutrymmen. Sedan 2015 har dock en långsiktig utveckling av Balluffs huvudkontor fått prioritet. För att få förslag på mångsidiga och hållbara lösningar beslöt sig företaget för att utlysa en arkitekttävling. Det tog endast fyra månader från det att tävlingen utlystes i augusti 2017 och fram till att ett beslut var taget. Nio arkitektfirmor lämnade in sina förslag och i början av december tog de elva jurymedlemmarna ett samstämmigt beslut att ge uppdraget till arkitektfirman Grüntuch Ernst Architekten. Det tvådelade konceptet omfattar en utbyggnad av det befintliga huvudkontoret på Schurwaldstraße till en innovativ kontorsbyggnad samt en representativ företagscentral med integrerat kund- och utbildningscenter på Plieninger Straße. Konceptet presenterades för kommunfullmäktige i Neuhausen i januari. Byggstarten för kontorsbyggnaden är planerad till 2019. Projektet är den största investeringen i företagets historia.

Det arkitektoniska konceptet

De två nybyggnationerna leder till en omstrukturering av Balluffs företagscentral då företagets olika områden som hittills varit uppdelade på olika platser i Neuhausen i framtiden kommer att samlas på ett och samma ställe. Den nya multifunktionella kontorsbyggnaden på Schurwaldstraße kommer att fungera som ett centralt nav för denna nya anläggning. Byggnaden kommer att bli upp till 12 meter hög och påminner med sin öppna och rymliga konstruktion om en teknisk produktionsanläggning. En bred passage i mitten, öppna kommunikationszoner samt företagsrestaurangen kommer att erbjuda centrala ytor för Balluffs medarbetare att röra sig på.

Från motorvägen utgör utbyggnaden av företagscentralen på Plieninger Straße ett riktigt blickfång med sin framträdande dynamik. Nybyggnationen är diskret i sin utformning och erbjuder samtidigt ett innovativt koncept invändigt med en kombination av individuella rum och öppna kommunikationsytor. På en 1 100 kvm stor yta erbjuder den nya byggnaden utrymmen för konferenser och evenemang samt kontors- och mötesrum. ”Båda byggnaderna följer ett liknande arkitektoniskt grundkoncept: en blandning av formella kontorsytor och informella utrymmen för liv och rörelse, inspiration och interaktion för teambuilding och samarbete”, säger Armand Grüntuch, delägare i arkitektfirman Grüntuch Ernst i Berlin.

Moderna arbetsmiljöer

Nybyggnationen är ett resultat av Balluff-koncernens ständiga tillväxt. Med mer än 3 600 anställda världen över och en total omsättning på 378 miljoner euro år 2016 har automatiseringsspecialisten sedan länge haft en god tillväxt. Enbart de senaste fem åren har antalet anställda vid sätet i Neuhausen ökat med omkring 38 procent till fler än 1 000 medarbetare. De nya lokalerna kommer att göra det möjligt att koncentrera arbetsplatser vid en och samma anläggning på lång sikt. Det kortar ner pendlingsavståndet och minskar mängden trafik. ”Detta koncept illustrerar vår tillväxt och vår framtidsvision perfekt: moderna arbetsmiljöer som främjar kommunikation och samarbete inom projekt och erbjuder utrymmen för innovativa arbetssätt”, säger en av Balluffs verkställande direktörer, Katrin Stegmaier-Hermle, om företagets val.

Ett åtagande gentemot Neuhausen

Balluff är med sina mer än 1 000 medarbetare en viktig arbetsgivare i Neuhausen och hela regionen. Som trendsättare inom Industri 4.0 säkrar automatiseringsspecialisten långsiktiga arbetstillfällen. ”Det faktum att vi investerar i en utbyggnad av vårt huvudkontor är även efter en nästan hundraårig företagshistoria ett tydligt åtagande gentemot Neuhausen”, säger Katrin Stegmaier-Hermle. ”Vi hade tidigt, och har fortsatt att ha, ett kontinuerligt utbyte med kommunen. Detta öppna och nära samarbete är något vi verkligen uppskattar.” Även för folket i Neuhausen är nybyggnationen något att glädjas åt. ”Vi ser naturligtvis verkligen fram emot att Balluff med detta nybygge förnyar sitt åtagande gentemot Neuhausen. Den nya byggnaden, som kommer att synas på lång väg, skapar stora möjligheter. För företaget som kan höja sin status, men även för oss som kommun eftersom projektet med stor sannolikhet kommer att hålla högsta standard vad gäller stadsplanering och arkitektur. Balluff är helt enkelt en del av Neuhausen – och det är vi stolta över”, tillägger borgmästare Ingo Hacker.

 

Om Balluff

Balluff grundades 1921 i Neuhausen auf den Fildern och har idag 3 600 anställda. Över hela världen står namnet för innovativ teknik, kvalitet och branschöverskridande erfarenhet och kompetens inom industriautomation. Som ledande specialist inom området givar- och automationsteknik kan detta familjeföretag i fjärde generationen idag erbjuda ett omfattande sortiment av innovativ givar-, identifierings- och nätverksteknik och programvara för enhetliga systemlösningar.
År 2016 hade Balluff-koncernen en omsättning på ca 378 miljoner euro. Förutom huvudkontoret i Neuhausen auf den Fildern har Balluff försäljningskontor och produktions- och utvecklingsanläggningar över hela världen. Koncernen finns representerad i totalt 68 länder av 37 dotterbolag samt andra typer av kontor. Det ger våra kunder världen över snabb tillgång till produkter, utmärkt service och rådgivning.