Rekordtillväxt för Balluff-koncernen

Den starka tillväxten fortsätter under första kvartalet 2018

Neuhausen auf den Fildern – Industrial Internet of Things (IIoT) skapar glada miner i Filderområdet: Den stora efterfrågan på automatiseringslösningar inom industrin ledde till rekordtillväxt inom Balluff-koncernen under budgetåret 2017. Tillsammans med omsättningen från de två företag som införlivades i koncernen under föregående budgetår ökade givar- och automatiseringsspecialisten från Neuhausen i närheten av Stuttgart sin omsättning med 21,4 procent till 459 miljoner euro. 2016 låg omsättningen fortfarande på 378 miljoner euro. Även utan de båda nytillskotten hade koncernen gått plus med 16 procent, vilket bara det hade räckt till ett rekordresultat. ”Att vi kommer att passera omsättningsmålet på 500 miljoner som vi satt upp för 2019 står redan klart – frågan är bara exakt när”, säger VD:n Katrin Stegmaier-Hermle när hon redovisar balansräkningen. Balluff-koncernen sysselsätter 3 600 personer världen över. Det är ca 10 procent fler än förra året. 1 300 av dessa arbetar i Tyskland, och enbart vid huvudsätet i Neuhausen har 100 nya medarbetare anställts de senaste två åren.

”Den här utvecklingen glädjer vi oss naturligtvis åt”, säger Stegmaier-Hermle. ”Med våra lösningar levererar vi grunden till digitaliseringen inom industrin och arbetar där såklart inom ett område med stor tillväxt. Men – och detta gör oss särskilt glada – vi tar dessutom marknadsandelar.” Omsättningen har ökat ytterligare en aning från 9 procent år 2016 till nuvarande 10,5 procent.

Pressmapp (zip.-fil)

Allt större efterfrågan på automatisering inom flera branscher

En av Balluffs verkställande direktörer ger fem skäl till det fantastiska resultatet: den positiva marknadsutvecklingen, en särskilt stark tillväxt inom viktiga branscher såsom fordons-, förpacknings-, livsmedels- och dryckesindustrin samt maskinteknik och anläggningskonstruktion, den allmänt ökande efterfrågan på automatisering i många andra branscher, Balluffs höga leveranskapacitet och införlivandet av företagen iss innovative software services och Matrix Vision i Balluff-koncernen 2017. De båda nytillskotten har bidragit till omsättningen med ca 20 miljoner euro.

Stegmaier-Hermle ger också en mycket positiv bild av första kvartalet 2018. Tillväxten är alltjämt stark och ligger på omkring 9 procent. Den fortsatt positiva ekonomiska utvecklingen och den aktuella ordersituationen gör att Balluff är optimistiska inför hela budgetåret 2018. Balluff-koncernen har en ytterst stabil finansiell grund att stå på: Andelen eget kapital är med 76 procent fortsatt extremt hög och bankrankingen på AAA+ är den högsta som ett företag av denna storlek kan uppnå. Därutöver investerar Balluff 13,3 procent av sin omsättning i forskning och utveckling för fortsatta framgångar.

Verkställande direktör Michel Unger uppger vad målet är i detta avseende: ”Vi har fördubblat koncernens omsättning de senaste sju åren och vi strävar efter ytterligare en fördubbling under de kommande fem till sju åren. Därför måste organisationen ständigt vidareutvecklas. Nu är rätt tidpunkt att skapa rätt förutsättningar för framtiden – och det har vi också gjort.” Unger presenterade företagets inriktning med ett klart fokus på kraven inom de viktigaste industrierna. Balluff-koncernen är numera indelad i sju affärsområden. Tre av dem inkluderar alla lösningar för de huvudsakliga industrierna Mobility, Packaging, Food & Beverage samt Machine & Plant Engineering i en och samma organisationsenhet. Dessutom utgör Marketing & Sales, Technology, Supply Chain and Services, Finance & Quality fyra ytterligare områden. Alla dessa sju områden har en egen ledning som tillsammans bildar den gemensamma företagsledningen.

Ett konstant fokus på kunden

”Kunden står i fokus för vår strategiska inriktning. Affärsområdet innehållande industrin ser till att kraven inom respektive industri omvandlas till ett relevant utbud av nya produkter och lösningar. På så sätt blir vår utveckling snabbare, mer målinriktad och mer inriktad på industrin”, betonar Unger. ”Nu inför vi den nya inriktningen från en styrkeposition – och den skapar grunden för att vi kontinuerligt ska kunna vidareutveckla Balluff, ta företaget till nästa nivå och positionera det rätt för framtiden.”

Överföra automatiseringsupplevelsen till IIoT

VD Florian Hermle presenterade hur denna framtid kommer att se ut. Balluff har varit med och utformat automationen sedan mer än 50 år tillbaka, har överfört denna erfarenhet genom förändringar ända till IIoT och erbjuder idag alla nödvändiga lösningar från datagenerering till överföring och utvärdering av data. Balluff har en stark position på områdena maskinvaror, uppkoppling och datavisualisering. Dessa data ger transparens och synliggör vad som sker i produktionen, när det sker och varför. Enligt Hermle lägger Balluff ett stort fokus på programvaror framöver för att kunna erbjuda ännu bättre helhetslösningar inom automatisering. ”Av den anledningen införlivade vi programvaruföretaget iss innovative software services och pionjären inom visionssystem, Matrix Vision, i koncernen år 2017. Denna kompetens hjälper oss att utnyttja de stora tillväxtmöjligheterna inom digitalisering på ett bättre och mer effektivt sätt och utöka vårt produktutbud både på maskinvaru- och programvarufronten”, framhåller Hermle.

Målet är att sammanföra teknik, programvaror och externa partners i ett öppet ekosystem för att öka kundernas konkurrenskraft och hjälpa dem med alltifrån integrationen till analys av data samt diagnostik. Externa partners kan exempelvis vara Big Data-specialister, leverantörer, producenter eller komponenttillverkare. Detta resulterar i lösningar som följer hela mervärdesprocessen från lagerhantering och inköp till kapitalförvaltning och smart produktion samt möjliggör effektivare processer.
Lösningarna kan användas i enskilda maskiner i en maskinpark eller mellan företag. ”Kunden får därmed kontroll över sina processer och – än viktigare – kontroll över sina data”, understryker Hermle.

Intelligent produktion från Neuhausen

Ett exempel på användningsområden är vid användandet av gjutformar i fordonsindustrin. Där lånar leverantören värdefulla gjutformar från tillverkaren för att tillverka de önskade delarna. ”Med våra lösningskoncept kan tillverkare få tillgång till servicedata för respektive gjutform från leverantörerna via en industrispecifik molntjänst och få koll på underhållsintervall, antal tillverkade delar eller genomsnittstemperaturen. Det är ett initiativ där vi hjälper våra kunder att steg för steg digitalisera sin produktion och tack vare den resulterande transparensen öka effektiviteten och produktiviteten i sina processer”, förklarar Hermle.

Balluff har ägnat de senaste 12 månaderna åt att ta fram ytterligare programvarulösningar. I en live-demonstration visade Hermle den aktuella utvecklingen. Alla relevanta data visas tydligt på en instrumentpanel där användaren kan styra olika stationer eller ropa upp enskilda anläggningar och verktyg. Aktuella servicedata överförs i realtid från fältnivån, givarna och hela anläggningen och finns tillgängliga från ett moln eller t.o.m mellan företag. Informationen kan spelas upp via en app, stationär dator eller handhållna industriella läsare. Även när det kommer till valet av kommunikationskanaler har kunderna en mängd valmöjligheter. ”Konceptet gör det möjligt att generera, överföra, bearbeta och nu även tolka data direkt tack vare den molnbaserade programvaran”, säger Hermle. ”Därmed är vi på god väg mot smart produktion och infriar vårt löfte om att vara trendsättaren inom digitalisering.”

Om Balluff

Balluff grundades 1921 i Neuhausen auf den Fildern och har idag 3 600 anställda. Över hela världen står namnet för innovativ teknik, kvalitet och branschöverskridande erfarenhet och kompetens inom industriautomation. Som ledande specialist inom automationsteknik kan detta familjeföretag i fjärde generationen idag erbjuda ett omfattande sortiment av innovativ givar-, identifierings- och nätverksteknik och programvara för enhetliga systemlösningar.

År 2017 hade Balluff-koncernen en omsättning på ca 459 miljoner euro. Förutom huvudkontoret i Neuhausen auf den Fildern har Balluff försäljningskontor och produktions- och utvecklingsanläggningar över hela världen. Koncernen finns representerad i totalt 68 länder av 37 dotterbolag samt andra typer av kontor. Det ger våra kunder världen över snabb tillgång till produkter, utmärkt service och rådgivning.