Induktivt positionsgivarsystem

Induktivt positionsgivarsystem

Övervakning av maskinsystemets fastspänningsprocess

Kontinuerlig och beröringsfri linjär mätning av positioner

Moderna metallbearbetningsmaskiner är komplexa och går inte att jämföra med traditionell metallbearbetning. Det stora antalet verktygshållare och axlar är ofta ett hinder när du behöver använda dig av olika processer, säkerställa simultan bearbetning av arbetsstycken och arbeta väldigt energieffektivt.

Kompakta och exakta spindlar, spänncylindrar och verktygsväxlar i en bearbetningsmaskin spelar en central roll i arbetsprocessen. Tillförlitlig och slitagefri övervakning av maskinsystemets pågående fastspänningsprocess är avgörande. Denna utmaning klarar du enkelt av med hjälp av det nya induktiva positionsgivarsystemet BIP04. Det beröringsfria mätsystemet i ett helt inkapslat hölje garanterar högsta processäkerhet och automatiseringskvalitet. Och det även i de tuffaste industrimiljöerna.

Egenskaper

  • kan byggas in i små utrymmen: kompakt storlek 30 × 40,5 × 18 mm
  • flexibel användning: mätområdet kan ställas in till 17 mm
  • flera tillämpningar: analog spänning och strömutgång samt IO-Link-gränssnitt
  • tillförlitliga resultat: hög linjäritet och exakt repeternoggrannhet
  • hög processäkerhet: låg drifttemperatur
  • säker integrering: utmärkt elektromagnetisk kompatibilitet