Induktiva högtemperaturgivare i flera utformanden

Induktiva högtemperaturgivare i flera utformanden

Identifiera objekt tillförlitligt – vid väldigt höga omgivningstemperaturer

Identifiera objekt tillförlitligt – vid väldigt höga omgivningstemperaturer

Vårt utvidgade sortiment av induktiva högtemperaturgivare möjliggör en mångfaldig användning för tillförlitlig och beröringsfri identifiering och lägesbestämning av objekt – vid väldigt höga omgivningstemperaturer. Beroende på modell klarar givarna av temperaturer på upp till 230 °C.

Ett annat plus: För att på ett säkert sätt klara flera olika monteringsvillkor finns nu nya varianter till ditt förfogande i utformningarna M8, M18, M30 och i olika kubiska höljen.

Dessutom är det enkelt att installera och sätta in givarna – tack vare enhetliga standardanslutningar, kabelmodeller och lämpliga tillbehör som till exempel högtemperaturkablar.

Vad som är unikt

  • för omgivningstemperaturer upp till 230 °C
  • för olika monteringsvillkor: M8, M18, M30 och olika kubiska utformningar tillgängliga
  • snabbt att installera och byta ut vid standardiserad anslutning
  • Givare och passande tillbehör från en enda källa