Innovativ induktiv koppling med IO-Link-gränssnitt

Innovativ induktiv koppling med IO-Link-gränssnitt

Snabb och beröringsfri data- och effektöverföring

Snabb och beröringsfri data- och effektöverföring

Induktiva kopplingssystem är idag nödvändiga i ett flertal applikationer. Med beröringsfri överföring av data och energi har de sedan länge överträffat mekaniska kontakter. I många applikationer spelar kopplingens maximala överförbara effekt en central roll: robotteknik, med styrning av gripare, är bara ett exempel bland många.

Med den nya induktiva kopplingen BIC Q40 erbjuder Balluff dig ett system som vida överträffar tidigare induktiva kopplingar. Med upp till 1,7 A kontinuerlig utgångsström kan systemet överföra en effekt på upp till 40 Watt. Detta är tre gånger så mycket som hos de vanliga kopplingarna på marknaden. Tack vare IO-Link-gränssnittet stöder systemet ett smidigt och snabbt utbyte av händelser, parameter- och processdata mellan IO-Link-enheten och IO-Link-mastern. Dataöverföringen är transparent uppbyggd så att en parameterinställning av IO-Link-kopplingen inte behövs. Med stödet för driftläge COM3 möjliggör systemet dessutom en så snabb dataöverföring som möjligt. Tack vare den dubbelriktade kommunikationen som överför data i båda riktningar kan du styra ställdon, som t.ex. ventilblock, samtidigt som du samlar in signaler. Mer flexibilitet och bättre prestanda än någonsin tidigare!

Särskilda egenskaper

  • Kompakt kubformad modell
  • Kontakten kan vridas 180° (Base och Remote)
  • 1,7 A kontinuerlig utgångsström: ca 40 watt kan överföras
  • Toppström på upp till 5 A möjlig under kort tid
  • Kompatibel med befintliga och kommande system
  • Stöder driftlägena COM2 och COM3 (snabbaste IO-Link-standarden)
  • Stora överföringsavstånd mellan Base och Remote möjliga (max. upp till 12,5 mm)