IO-Link-hubbar för 8 analoga insignaler

IO-Link-hubbar för 8 analoga insignaler

IO-Link-hubbar för 8 analoga insignaler

IO-Link-hubben omvandlar analoga signaler till IO-Link för en mer kostnadseffektiv process

I de flesta anläggningar och maskiner utgör de analoga signalerna cirka tio procent av den befintliga dataförekomsten. Det medför dock höga kostnader att ansluta och koppla analoga insignaler. Till exempel krävs sådant som skärmade kablar i anläggningen och dyra flerkanalsingångar till styrningen.

IO-Link-hubben avlastar systemet. Den digitaliserar nämligen de analoga insignalerna och leder dem vidare till IO-Link-masterenheten.

> Produktsökning

Modulen garanterar en maximal signalvarians. På en modul kan du därmed konfigurera flera gränssnitt för ström/spänning.

IO-Link-hubben är utformad för maximalt åtta analoga insignaler. I anläggningar med analogvärden finns det alltså stor potential för kostnadsbesparingar.

 

Särskilda egenskaper

  • maximal signalvarians: varje port kan konfigureras som ingång för spännings-/strömsignal, Pt-givare eller termoelement
  • hög flexibilitet: använd flera gränssnitt för ström/spänning samtidigt
  • mångsidig användning: inställningsbar upplösning
  • hög skyddsklass för tuffa omgivningsförhållanden