Metallbearbetning

Metallbearbetning

Metallbearbetning

Det kompletta erbjudandet för optimala lösningar

Balluff erbjuder passande givarteknik och anslutningsteknik för alla applikationer inom metallbearbetning. Exempelvis för svarvning och fräsning eller för stansning och pressning, för verktygsidentifiering eller för hantering, transport och processövervakning. Vi har optimala lösningar för verktygsmaskintillverkarnas skiftande krav. Vår portfölj har utvecklats i mångårigt samarbete med innovationsdrivande partner inom metallbearbetning – och beprövats i praktiken. Upptäck vårt breda sortiment med hjälp av typiska applikationer.

Övervaka fastspänning av arbetsstycke och verktyg

Övervaka fastspänning av arbetsstycke och verktyg

För korrekt och konstant kvalitet måste arbetsstycket sitta fast ordentligt i chucken. Förutom givare med binär utgång används allt oftare induktiva positionsgivarsystem BIP med kontinuerlig utgångssignal. Den linjära positionsmätningen erbjuder även tillförlitlig övervakning av fastspänningen av verktyget – även när spännmekaniken roterar. Positionen för en metallnock känns av när den rör sig förbi givaren i sidled. Vårt breda sortiment av mätsystem – från bara några millimeter upp till 130 mm – säkerställer högsta precision vid olika dimensioner.

Verktygsidentifiering i magasinet

Industriella RFID-system BIS C i LF (Low Frequency) eller BIS M i HF (High Frequency) säkerställer att CNC-styrningen i fräsmaskiner och fleroperationsmaskiner alltid har korrekta verktygsdata (nummer, diameter, längd, antal skär, …). Tillförlitlig identifiering och överföring av dessa parametrar är grunden för en optimerad och förstklassig verktygsresurshantering och livslängdsövervakning.

Verktygsidentifiering i magasinet

Styrning av hydrauliska pressar

Styrning av hydrauliska pressar

Hydrauliska pressar (långa slaglängder, lågt slagantal) uppnår sin nominella kraft över hela slaglängden. Positionsövervakningen sköts av magnetostriktivt positionsgivarsystem BTL, där lägesgivaren är monterad på den rörliga delen, staven med mätelementet på den fasta delen av pressen. Okänslig för mekaniska stötar säkerställer den hög mätprecision och hög mätfrekvens för optimalt maskinutnyttjande.

Avkänning av ändlägen i portalladdare

Med induktiva givare BES känns ändlägena i portalladdsystem av. Det räcker att montera en kopplingsflagga av metall i det önskade läget. Givarna känner av denna, utan beröring och slitage, och ger styrningen den korrekta signalen.

Avkänning av ändlägen i portalladdare

Växlande eller kontinuerlig avkänning av processvätskor och nivåer

Växlande eller kontinuerlig avkänning av processvätskor och nivåer

Beroende på utförande kan ultraljudsgivare BUS användas för kopplingssignalstödda tvåpunktsregleringar eller för permanent nivåreglering. På så sätt kan användarna lita på maximal flexibilitet vid valet av övervakningssätt.