Säker metallavkänning – robust och slitagefritt

Säker metallavkänning – robust och slitagefritt

Induktiva säkerhetsgivare BES

Induktiva säkerhetsgivare

Induktiva säkerhetsgivare känner beröringsfritt av metalliska föremål som närmare sig. De tillhandahåller på så vis nödvändiga säkra signaler för positioner och ändlägen. Dessa givare lämpar sig även som impulsgivare för räkneuppgifter eller för driftstoppsövervakning. I motsats till konventionella säkerhetsbrytare behöver de inget särskilt motstycke.

Säkerhet för personer och anläggningar

Den direkta avläsningen av till exempel metalliska verktygshållare löses därmed på ett enkelt sätt. Induktiva säkerhetsgivare kan anslutas till valfria säkerhetsutvärderingar, alltså till säkerhetsreläer, programmerbara logikmoduler eller säkra styrningar. Kabeldragningen sker enkelt med hjälp av standardiserade M12-kontakter.

Särskilda egenskaper

  • säker avkänning av ändläge, varvtal och driftstopp
  • beröringsfria och slitagefria
  • kompakta, användbara designer från M12 till Q40
  • enkel anslutning med M12-kontakt
  • lätt anslutning till valfri utvärdering via OSSD-utgångar