Svetståliga I/O-moduler med 8 IO-Link-portar plus kaskadbara IO-Link-I/O-hubbar

Svetståliga I/O-moduler med 8 IO-Link-portar plus kaskadbara IO-Link-I/O-hubbar

Svetståliga I/O-moduler

Säker signalöverföring vid elektriska störfält

För svetsströmmar och elektromagnetiska fält

Balluff erbjuder ett nytt sortiment av nätverksmoduler som har utvecklats för de extrema förutsättningar som råder i miljöer där svetsning förekommer. De här svetståliga modulerna av glasfiberarmerad plast klarar av svetsloppor, svetsströmmar och magnetiska fält och säkerställer säker signalöverföring även vid störningar i omgivningen. Ytterligare plus: de är lätta att installera.

> Produktsökning

Decentraliserad systemarkitektur med IO-Link

Produktfamiljen omfattar IO-Link master och IO-Link givar-/ställdonshubbar med vardera 8 IO-Link-portar för 16 in- och utgångar. Det ger säkra förutsättningar för innovativa fältbusslösningar.

Den effektiva punkt till punkt-anslutningen IO-Link gör det möjligt att bygga upp ett decentraliserat system i svetscellen utanför kopplingsskåpet. Nätverksnoder som är utrustade med en IO-Link master kommunicerar via Ethernet/IP direkt med styrningen eller maskinens styrenhet.

Till IO-Link-portarna kan man ansluta allt tänkbara intelligenta givare eller I/O-moduler, så länge de har IO-Link-gränssnitt. För användaren innebär det enkla strukturer och stora flexibilitetsfördelar.

Parametrarna kan lätt föras över. Tack vare den kontinuerliga diagnosen säkerställs en tillförlitlig övervakning. Snabb kabeldragning och låga kostnader med oskärmad industrikabel med tre ledare.

Fördelar med I/O-modulerna

 • 8 IO-Link-portar för anslutning av samtliga IO-Link-enheter
 • upp till 16 in-/utgångar, alla med lysdiod för feldiagnos:
  alla ingångar är kortslutningssäkrade,
  alla utgångar är skyddade mot överbelastning
 • tydlig statusindikering med lysdioder för övervakning av portar och nätverkskommunikation
 • integrerad webbserver för framställning av modulinformation (IP-adress, inställningar, parametrar m.m.)
 • integrerad switch med två portar för daisy-chain-nätverk
 • tydlig display som visar ytterligare information (version, IP-adress, modulnamn m.m.)

Fördelar med givar- och ställdonshubbar med IO-Link

 • tydliga lysdioder för funktionsindikering
 • finns med upp till 16 ingångar eller konfigurerbara in-/utgångar
 • Utvidgningsport för anslutning av en IO-Link-ventilterminalkontakt eller en givar- och ställdonshub med IO-Link (och ökning av antalet in-/utgångar med upp till 30)
Svetståliga I/O-moduler