Människa-maskin-gränssnitt

Användarvänlig presentation av information och status

Med våra kontrollenheter och signalenheter vet du alltid hur det förhåller sig i produktionen eller exakt var ett verktyg befinner sig. De ger tillförlitlig övervakning av status och användningsställen hos maskiner och system. Indikeringen sker genom att givarnas utgångssignaler omvandlas till en ljus- eller ljudsignal.

Kontrollenheten utvärderar uppgifterna från industrikameror och andra givare, bearbetar dem och vidarebefordrar dem till styrenheten. Denna förbearbetning gör att bara de parametrar som är viktigast för lösningen förmedlas och överförs till en central styrenhet via kundnätverket – därmed skyddas hela produktionsmiljön mot överbelastning av data.

Med våra displayer och SmartLight LED-indikatorer får du snabbt en överblick över driftstatusen hos dina maskiner. De visar nämligen både fysikaliska storheter och status.

De största fördelarna

  • lätt att använda
  • branschanpassade konfigurationer och monteringskoncept
  • standardiserad uppkoppling till företagets nätverksmiljö
  • med IO-Link, förberedd för Industri 4.0

Produktfamiljer

SmartLight – LED-ljustorn

Displayer

Industrial Controller