Människa-maskin-gränssnitt

Användarvänlig presentation av information

Med våra kontrollenheter och signalenheter vet du alltid hur det förhåller sig i produktionen eller exakt var ett verktyg befinner sig. Enheterna övervakar tillförlitligt statusen för maskiner och anläggningar och omvandlar givarnas utsignaler till bild eller ljud.

Våra displayer och signallysdioder SmartLight används för att visualisera fysikaliska storheter. Det gör att du med en snabb blick kan läsa av en maskins driftstatus.

Kontrollenheten utvärderar uppgifterna från industrikameror och andra givare, bearbetar dem och vidarebefordrar dem till styrenheten. Denna förbearbetning gör att bara de parametrar som är viktigast för lösningen förmedlas och överförs till en central styrenhet via kundnätverket – därmed skyddas hela produktionsmiljön mot överbelastning av data.

De viktigaste fördelarna

  • enkelt att använda
  • branschanpassade konfigurationer och monteringskoncept
  • standardiserad uppkoppling till företagets nätverksmiljö

Produktfamiljer

SmartLight – signaltorn med lysdioder

Displayer

Industrial Controller