Industriell nätverksteknik > Induktiva kopplingar
Induktiva kopplingar

Beröringsfri överföring av energi och data

Det finns flera nackdelar med att använda fasta kablage för givare och ställdon. Kablar och kontakter utsätts ofta för stora påfrestningar i automationsprocesser, vilket leder till att kablarna till slut kan slitas ut och gå av. Detta leder i sin tur till maskinavbrott.

Våra induktiva kopplingar BIC överför data och energi beröringsfritt via luftspalt. Därmed uppstår inget mekaniskt slitage. Systemtillgängligheten blir högre, cykeltiderna kortare och processen mer flexibel. Enheterna går snabbt att koppla isär, är enkla att hantera och underhållsfria. Det gör i sin tur att du snabbt kan reagera på nya utmaningar.

Särskilda egenskaper

  • inget mekaniskt slitage
  • högre systemtillgänglighet, kortare cykeltider, flexiblare process
  • snabb frånkoppling, enkel hantering, inget underhåll

Produktfamiljer

Induktiva kopplingar för IO-Link-signalöverföring

Induktiva kopplingar för signalöverföring

Induktiva kopplingar för spänningsförsörjning