Machine Vision och optisk identifiering

Industrianpassad bildbearbetning för effektiva kvalitetskontroller

Kraven på moderna produktionsanläggningar är höga: de ska vara både högproduktiva och flexibla – utan att man tummar på kvaliteten. Våra bildbearbetningsenheter Balluff Vision Solutions BVS är framtagna just med dessa höga krav i åtanke.

Tillförlitlig felavkänning, kvalitetsprövning och säker avläsning och verifiering av koder. Till funktionerna hör avkänning av objekt, avläsning av 1D- och 2D-streckkoder och klartext. Givarna har flera olika applikationsområden.

Balluff Vision Solutions kan användas till både delkontroller vid montering och delspårning i produktionsprocessen. Standardiserade gränssnitt gör enheterna enkla att integrera och hantera.

 

Machine Vision

Machine Vision

För maximal flexibilitet och effektivitet vid automatiserad kvalitetssäkring.

Optisk identifiering

Optisk identifiering

Tillförlitlig avläsning av koder inom produktion och logistik.