Kompakt ljusramp med IO-Link

Kompakt ljusramp med IO-Link
Kompakt ljusramp med IO-Link

Många funktioner ryms i ett litet hölje

Den kompakta och multifunktionella ljusrampen är optimal vid svåra installationsförhållanden i tillverknings- eller förpackningsprocesser, eller då olika objekt ska identifieras i en kvalitetskontroll. Denna fotoelektriska givare med IO-Link erbjuder nämligen flera mätlägen som t.ex. objektsdiameter, objektsposition, spaltbredd, spaltposition samt kantposition. Dessutom finns ytterligare lägen tillgängliga såsom beräkning av, eller avvikelse mellan, är- och börvärde. Med hjälp av den inbyggda drifttimmesräknaren kan du övervaka dina processer mer exakt och hålla koll på underhållsintervallen.

Produktegenskaper (PDF-fil)

IO-Link-gränssnittet möjliggör en central datalagring och hantering och därmed en enkel och snabb konfigurering – även vid byte av format under pågående produktionsprocess. Signalerna överförs med numeriska värden, säkert och med god kvalitet, via IO-Link vid exempelvis kantpositionering eller mätning av diameter.

Med hjälp av dessa funktioner kan du bl.a. använda ljusrampen för exakt positionsavkänning, objektklassificering eller för enkel sortering av detaljer efter storlek eller diameter. Därmed kan du övervaka till exempel objektens höjd, spaltmått eller hål som en del i kvalitetssäkringen. Det går även att mäta materialkanterna exakt, även när det rör sig om optiskt avancerade material. Sändarens och mottagarens kompakta design gör att produkten även lämpar sig för användning i trånga utrymmen och på svåravläsliga positioner.

Särskilda egenskaper

  • mycket exakt positionsavkänning
  • enkel särskiljning av olika diametrar
  • kvalitetskontroll av spaltmått
  • exakt kantavkänning
  • smidig konfigurering och parametrering via IO-Link
  • kompakt hölje för trånga utrymmen

Produktval