Induktivt positionsgivarsystem

Induktivt positionsgivarsystem
Induktivt positionsgivarsystem

Kontinuerlig och beröringsfri avkänning av positioner

Kompakta och exakta spindlar och verktygsväxlar i en bearbetningsmaskin spelar en central roll i arbetsprocessen. Därför är tillförlitlig och slitagefri övervakning av fastspänningsförlopp avgörande. Denna utmaning klarar du enkelt av med hjälp av det induktiva positionsgivarsystemet BIP01. Samtidigt säkerställer du hög processäkerhet och automationskvalitet.

Produktegenskaper (PDF-fil)

Mätsystemet levererar omfattande diagnosdata som kan avläsas via ett IO-Link-gränssnitt. Förutom processdata får du utöver mätvärdena även information om enhetens status eller aktuella omgivningsförhållanden. En inbyggd slagräknare registrerar antalet fastspänningsförlopp och sänder ut varningar om ett inställt gränsvärde överskrids. Drifttimmesräknare registrerar kontinuerligt antalet drifttimmar under hela livslängden, både från det senaste underhållet och senaste uppstart. Det innebär att du i realtid har tillgång till olika data som kan användas för att effektivisera driften.

Särskilda egenskaper

  • flexibel användning: Mätområdet kan ställas in till 17 mm
  • För mångsidig användning: Analog spänningsutgång och strömutgång samt IO-Link-gränssnitt
  • Tillförlitliga resultat: Hög linjäritet och exakt repeternoggrannhet
  • Hög processäkerhet: Låg drifttemperatur
  • Lämplig för IIoT: Formatändring, tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll

Produktval

Hör av dig till oss

Har du frågor? Hör av dig till oss.