Innovativ induktiv koppling med IO-Link-gränssnitt

Snabb och beröringsfri data- och effektöverföring
Snabb och beröringsfri data- och effektöverföring

Snabb och beröringsfri data- och effektöverföring

Induktiva kopplingssystem är idag nödvändiga i ett flertal applikationer. Med beröringsfri överföring av data och energi har de sedan länge överträffat mekaniska kontakter. I många applikationer spelar kopplingens maximala överförbara effekt en central roll: robotteknik, med styrning av gripare, är bara ett exempel bland många.

Produktegenskaper (PDF-fil)

Med den nya induktiva kopplingen BIC Q40 erbjuder Balluff dig ett system som vida överträffar tidigare induktiva kopplingar. Med upp till 1,7 A kontinuerlig utgångsström kan systemet överföra en effekt på upp till 40 Watt. Detta är tre gånger så mycket som hos de vanliga kopplingarna på marknaden. Tack vare IO-Link-gränssnittet stöder systemet ett smidigt och snabbt utbyte av händelser, parameter- och processdata mellan IO-Link-enheten och IO-Link-mastern. Dataöverföringen är transparent uppbyggd så att en parameterinställning av IO-Link-kopplingen inte behövs. Med stödet för driftläge COM3 möjliggör systemet dessutom en så snabb dataöverföring som möjligt. Tack vare den dubbelriktade kommunikationen som överför data i båda riktningar kan du styra ställdon, som t.ex. ventilblock, samtidigt som du samlar in signaler. Mer flexibilitet och bättre prestanda än någonsin tidigare!

Särskilda egenskaper

  • Kompakt kubformad modell
  • Kontakten kan vridas 180° (Base och Remote)
  • 1,7 A kontinuerlig utgångsström: ca 40 watt kan överföras
  • Toppström på upp till 5 A möjlig under kort tid
  • Kompatibel med befintliga och kommande system
  • Stöder driftlägena COM2 och COM3 (snabbaste IO-Link-standarden)
  • Stora överföringsavstånd mellan Base och Remote möjliga (max. upp till 12,5 mm)

Produktval