IO-Link-nätaggregat i IP20 och IP67

IO-Link-nätaggregat i IP20 och IP67
IO-Link-nätaggregat i IP20 och IP67

Med tillståndsövervakning

Heartbeat®-funktion: kontinuerlig övervakning av förslitningsfaktorer

Nätaggregaten är en väsentlig faktor för tillförlitlig drift av maskiner och anläggningar. De nya Heartbeat®-nätaggregaten stödjer användaren med kontinuerlig övervakning och indikering av lastnivån och belastningsnivån (stressnivån).

Produktsökning

Lastnivån visar strömlasten vid utgången. Ökar belastningen kan det tyda på något problem i systemet – som t.ex. när en motor behöver alltför mycket kraft för att orka driva runt ett korroderat lager. Med sin livstidsindikering ger nätaggregaten dessutom information om den återstående livslängden. Oväntade fel och produktionsavbrott hör därmed till det förgångna.

Fördelen med IO-Link

Via IO-Link-gränssnittet går det att avläsa alla de viktigaste parametrarna och överföra dem till styrenheten. Sedan kan de analyseras i ett överordnat analyssystem. Detta garanterar en kontinuerlig diagnos på en central plats. IO-Link ansluts med en beprövad M12-kontakt eller med en fjäderplint.

Fördelar

  • Information om Heartbeat®-nätaggregat via IO-Link
  • Processdata, t.ex. utgående spänning eller utgående ström
  • Heartbeat®-parametrar
  • Larmmeddelande, t.ex. överbelastning, övertemperatur
  • Diagnostisk information, t.ex. ingående spänning, aktuell stressnivå, drifttid

Balluffs IO-Link-nätaggregat finns i kapslingsklasserna IP20 och IP67.

Användning
IO-Link-nätaggregat i IP20: sparar energi

När det gäller tillförlitlig och effektiv spänningsförsörjning är de nya varianterna i IP20 idealiska. Med sin mycket goda verkningsgrad arbetar dessa nätaggregat energisnålt. Därmed kan effektförlusterna reduceras till ett minimum och nätaggregatens hölje göras betydligt kompaktare. Exempelvis är 20A-utförandet mer än 50 % smalare än ett vanligt nätaggregat. Det sparar utrymme i elskåpet.

En utbyggnad med den IO-Link-adapter som finns som tillval sparar ytterligare energi och därmed pengar. Utgångsspänningen går då att koppla till och från via IO-Link så snart någon del av systemet inte längre behövs. Idén om att spara energi blir därmed något mycket konkret.

IO-Link-nätaggregat i IP67 för decentraliserad installation utan kopplingsskåp

Balluffs nätaggregat i kapslingsklass IP67 passar utmärkt till decentraliserad installation utan kopplingsskåp. De går att använda under tuffa förhållanden direkt ute på fältet. Tack vare IO-Link kan de monteras på svårtillgängliga ställen. Övervakningen sker bekvämt med IO-Link från kontrollpanelen.

Nätaggregat BAE00LJ
IO-Link
Nätaggregat BAE00TJ

Broschyrer och kataloger