System för positionering på långa avstånd (LDPS)

System för positionsbestämning på långa avstånd
System för positionsbestämning på långa avstånd

Tillförlitlig, intelligent och flexibel positionsmätning över flera hundra meter i tuffa miljöförhållanden.

Långa avstånd är inte längre ett hinder för det intelligenta magnetostriktiva BTL-positionsmätningssystemet. När högsta precision vid positions- och hastighetsmätning krävs erbjuder Balluff en absolut mätande förskjutningskodare som kan bestämma positioner på flera hundra meters avstånd med en upprepningsnoggrannhet på 0,5 mm. Systemet lämpar sig därför utmärkt för tillämpningar på traverskranar, lastbryggor, portalkranar, vändkontroller samt för kran- och vagnsrörelser och förvandlar processkranar till storskaliga robotar.

Intelligent sensorteknik driver på

LDPS-systemet (Long Distance Positioning System) består av ett magnetostriktivt positionsmätningssystem med mätlängder mellan 2000 och 4500 mm i steg om 500 mm samt ett Profinet-gränssnitt, flera positionskodare som är installerade längs kranens körsträcka och vars position avläses av den magnetostriktiva sensorn som är monterad på kranen. Denna information överförs till styrenheten, som beräknar de absoluta koordinaterna för kranens position med hög noggrannhet. Dessutom får du ett mjukvarufunktionsblock för enkel integrering i ditt styrsystem. Visualiseringsprogrammet S.C.A.D.A. ingår också i systemet.
Mätsystemet finns också med ett alternativ för felsäker drift med redundanta markeringar längs rörelsestråket, så att effektiviteten, tillförlitligheten och kvaliteten i din tillämpning ökar ytterligare. Systemet är slit- och underhållsfritt och okänsligt för stötar, vibrationer och föroreningar.

System för positionsbestämning på långa avstånd
System för positionsbestämning på långa avstånd

Kransystem används över hela världen och inom olika branscher för att transportera varor inom intralogistik, lagerhantering eller i olika produktionsprocesser. Belastningen är ofta mycket hög och användningsområdet ställer också enorma krav på sensortekniken. Dessutom måste operatören alltid vara medveten om kranens eller styrsystemets absoluta läge. Detta gäller i ännu högre grad om det finns två eller flera kranar på en och samma bana. För korrekt positionering och för att undvika kollisioner mellan kranar används vanligen lasersensorer som uppfyller vanliga prestandakrav under normala omgivningsförhållanden. Men om föroreningsnivån i en hall är hög eller om kranarna används utomhus når laserbaserade system sina gränser. Bang Kransysteme har testat Balluffs positioneringssystem för långa avstånd: "Avståndsmätningssystemet, som följer med kranen och är cirka fyra meter långt, känner av de positionssensorer som är monterade längs körbanan enligt ett fördefinierat schema och beräknar kranens absoluta position utifrån detta. Om kunskap om denna position är oumbärlig även under svåra förhållanden är systemet perfekt lämpat", sammanfattar David Böttiger, chef för automatiseringen.

De viktigaste funktionerna och fördelarna i en överblick

  • absolut linjärt positionsmätningssystem med ett mätområde på upp till flera hundra meter
  • enkel montering
  • mätsektionen kräver ingen kontinuerlig skena, Därmed garanteras högsta flexibilitet
  • hög noggrannhet och tillförlitlighet
  • lågt underhåll tack vare en beröringsfri och slitagefri funktionsprincip
  • beständighet i tuffa industriella miljöer (IP67)
  • automatisk anpassning av systemet till den magnetiska märkningen
  • repeat noggrannhet upp till ±0,5 mm
Kontakta

Har du några frågor? Kontakta oss.

Produktprofil (PDF-fil)