Magnetkodat lägesgivarsystem med IO-Link-gränssnitt

Absolut lägesgivarsystem med IO-Link-gränssnitt
Absolut lägesgivarsystem med IO-Link-gränssnitt

Absolut lägesgivarsystem med IO-Link-gränssnitt, Smart Sensor Profil 2.0 och tillståndsövervakning

Det absoluta mätsystemet BML SL1 lämpar sig mycket väl i alla applikationer där högsta noggrannhet krävs för positioner och ändlägen. Det har utvecklats för mät- och positioneringsuppgifter i alla branscher och kombinerar fördelarna av ett mätsystem med magnetband och det senaste gränssnittet inom styrning.

Produktegenskaper (PDF-fil)

Utmatningen av positionsinformation sker via det integrerade IO-Link-gränssnittet. Ett analogt gränssnitt finns tillgängligt som tillval för styrapplikationer.
IO-Link tillhandahåller konfigurerings- och diagnosfunktioner som möjliggör bland annat tillståndsövervakning (Condition Monitoring) för mätsystemet.

När andra lägesgivarsystem är för stora, för långsamma eller inte tillräckligt noggranna eller flexibla – lämna då över till BML SL1. Med enkel anslutning till IO-Link-system.

Oavsett om det handlar om linjära eller roterande rörelser, avläsning av sträcka eller vinkel, formatjustering, korta eller långa sträckor – detta system är en enkel och prisvärd lösning för en mängd olika användningar.

Särskilda egenskaper

  • enkel anslutning via IO-Link
  • lägesregistrering på upp till 8 m med högsta precision
  • stor flexibilitet tack vare omfattande parameterfunktioner samt diagnos- och tillståndsinformation via IO-Link
  • enkel installation och säker drift tack vare ett väl tilltaget läsavstånd på upp till 1,3 mm
  • analog mätutgång för styrapplikationer (tillval)
Kontakt

Kontakt