Magnetfältståliga positionsgivarsystem

Intelligent linjär återkoppling – känner av positioner kontinuerligt och beröringsfritt

Intelligent linjär återkoppling – känner av positioner kontinuerligt och beröringsfritt

De höga förväntningarna på process- och produktkvalitet är även inom moderna automationssystem ofta svåra att kombinera med kraven på flexibilitet i samband med specifikationer som ändras. Det gör att det blir en stor utmaning att uppnå båda målen i industrivardagen.

Att ständigt bevaka arbetsprocessen blir därför avgörande. Här spelar kompakta och exakta gripare, snabba stansanordningar samt verktygsväxlare en viktig roll.

Produktegenskaper (PDF-fil)

Det nya magnetfältståliga positionsgivarsystemet BMP från Balluff möjliggör tillförlitlig och slitagefri övervakning av pågående arbetsprocesser. Det magnetfältståliga positionsgivarsystemet hjälper dig att hålla koll på de olika processerna, att se till att objekt bearbetas simultant och att driften därmed förblir energieffektiv.

På så sätt får du en hög processäkerhet och automationskvalitet: Det här fungerar tillförlitligt oavsett om du verkar inom bilindustrin och kontrollerar monteringen, eller inom förpackningsindustrin och snabbt vill anpassa ändrade format och processparametrar, och flera pneumatiska rörelser ska utföras synkront.

Särskilda egenskaper

  • Flexibilitet tack vare ett modulärt koncept: täcker ett flertal cylindrar över hela slaglängden upp till 256 mm
  • Omfattande transparens: kontinuerlig kontroll av kolvens läge i mycket trånga utrymmen via analog spännings- och strömutgång samt via IO-Link-gränssnitt
  • Tillförlitliga resultat: tillämpningsrelevant linjäritet och repeternoggrannhet
  • hög processäkerhet: liten temperaturdrift och utmärkt elektromagnetisk kompatibilitet
  • Anpassat för Industri 4.0: formatändring, tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll

Produktval