SmartLight-indikeringsenhet för tydliga uppgifter från produktionen

För tillförlitlig manövrering erbjuder Balluff en SmartLight-indikeringsenhet med vilken du kan få tydliga uppgifter från produktionen.
För tillförlitlig manövrering erbjuder Balluff en SmartLight-indikeringsenhet med vilken du kan få tydliga uppgifter från produktionen.

Innovativ teknologi för tillförlitlig manövrering

För tillförlitlig manövrering erbjuder Balluff en SmartLight-indikeringsenhet med vilken du kan få tydliga uppgifter från produktionen. Men inte nog med det. Vår SmartLight-indikeringsenhet har dessutom många extrafunktioner. Till exempel visning av inställningsriktning, arbetsförloppens cykeltider, väntetider under arbetsförloppet eller skildring av startmoment – t.ex. med en momentnyckel. Du kan också enkelt läsa av maskinstatus och fyllnadsnivå.

Produktegenskaper (PDF-fil)

Vår SmartLight-indikeringsenhet består av sex oberoende, mycket ljusstarka, flerfärgade LED-segment som kan användas i flera olika lägen, för att uppfylla just era krav. Dessutom gör IO-Link produkten användarvänlig.
Tack vare IO-Link installeras den intelligenta enheten snabbt och kostnadseffektivt via Plug-and-Play och ansluts till såväl styrenheten som PC-baserade system. Alla driftsätt, färger och statusar finns omedelbart tillgängliga via processdata.

Då du kan sammanlänka SmartLight-indikeringsenheten med ännu en indikeringsenhet är det möjligt att minska på kostnaderna och kabelförbrukningen ytterligare.

Särskilda egenskaper

  • kompatibel med Industri 4.0: via IO-Link
  • flexibelt: sex oberoende, mycket ljusstarka, flerfärgade LED-segment
  • mångsidigt: Flersegmentsläge som kan visa ett, två, tre eller sex oberoende segment
  • säkert: Löpljusläget visar om t.ex. arbetsstationen är redo för drift eller fortfarande används
  • innovativt: Nivåläget visar en position eller en nivå med en rotation på 360° eller 720°
  • kostnadsbesparande: Möjligt att sammanlänka med en andra SmartLight-indikeringsenhet (Daisy-Chain) – endast en IO-Link-port behövs
  • tillförlitligt: IP65-höljet kan monteras på maskinen för tydliga uppgifter från produktionen

Produktval