SmartLight-indikeringsenhet för Pick-to-Light-applikationer

SmartLight-indikeringsenhet för Pick-to-Light-applikationer
SmartLight-indikeringsenhet för Pick-to-Light-applikationer

Innovativ teknologi för montering och konfektionering

För montering och konfektionering erbjuder Balluff en SmartLight-indikeringsenhet, med vilken du genomgående kan visualisera och övervaka enstaka steg i tillverkningen. Men inte nog med det. Vår SmartLight-indikeringsenhet övertygar med många extrafunktioner. till exempel visning av inställningsriktning, arbetsförloppens cykeltider, väntetider under arbetsförloppet eller skildring av återstående steg i tillverkningen. Dessutom känner den av ifall något plockas upp felaktigt och kan enkelt läsa av nivån.

Produktegenskaper (PDF-fil)

Vår SmartLight-indikeringsenhet består av sex oberoende, extremljusa, flerfärgade LED-segment som kan användas i flera olika lägen: i segment-, löpljus- och nivåläge eller för skildring av säkerhetstillstånd – beroende på vad du vill övervaka. Dessutom gör IO-Link produkten användarvänlig.
Tack vare IO-Link installeras den intelligenta enheten snabbt och kostnadseffektivt via Plug-and-Play och ansluts till såväl styrenheten som PC-baserade system. Alla driftsätt, färger och statusar finns omedelbart tillgängliga via processdata.

Då du kan sammanlänka SmartLight-indikeringsenheten med ännu en indikeringsenhet är det möjligt att minska på kostnaderna och kabelförbrukningen ytterligare.

Särskilda egenskaper

  • Kompatibel med Industri 4.0: via IO-Link
  • Time-of-Flight (löptid): Fotoelektrisk givare för tillförlitlig identifiering av handrörelser
  • många användningsområden: sex oberoende, extremljusa, flerfärgade LED-segment
  • bekvämt: Displayen visar segment-, löpljus- och nivåläge samt säkerhetstillstånd
  • kostnadsbesparande: Möjligt att sammanlänka med en andra SmartLight-indikeringsenhet (Daisy-Chain) – endast en IO-Link-port behövs

Produktval