Svetstålig magnetfältsgivare för intelligent lägesåterkoppling

Svetstålig magnetfältsgivare för intelligent lägesåterkoppling

För bättre processäkerhet och ökad systemtillgänglighet

Vid svetsning uppstår en tuff miljö: Gnistor och metall- och svetssprut kan orsaka värmeskador eller fastna på givarna och försämra deras funktion. Vid höga svetsströmmar uppstår magnetfält som riskerar att störa givaren. Men det gäller inte den störningsokänsliga magnetfältsgivaren BMF 415KW. Den är avsedd bland annat för pneumatiska drivanordningar som används i svetsfältsapplikationer. En svetsloppsbeständig kabel bidrar till ännu högre systemtillgänglighet.

Produktegenskaper (PDF-fil)

För ökad processäkerhet är det viktigt att kunna känna av magnetiska störningar och skärma av dem.

Med IO-Link-versionerna kan du dessutom avläsa en lång rad diagnosdata och få information om till exempel enhetsstatus och aktuella omgivningsvillkor.

Särskilda egenskaper

  • Immun mot de magnetiska störfält som uppstår vid höga svetsströmmar (AC- och MFDC-maskiner)
  • IO-Link-versioner: tiden för avstörning kan ställas in mellan 50 och 1 000 ms
  • Många olika utföranden: M8- och M12-kontakt, öppen kabelände
  • Tillståndsövervakning via IO-Link: t.ex. signalkvalitet, enhetstemperatur eller drifttimmar
  • Utrustad med TPU- eller silikonkablar som är beständiga mot svetsloppor
Hör av dig till oss

Är det något du undrar? Hör av dig till oss.