Induktiva kopplingar
Induktiva kopplingar

Beröringsfri överföring av energi och data

Det finns flera nackdelar med att använda fasta kablage för givare och ställdon. Kablar och kontakter utsätts ofta för stora påfrestningar i automationsprocesser, vilket leder till att kablarna till slut kan slitas ut och gå av. Detta leder i sin tur till maskinavbrott.

Våra induktiva kopplingar BIC överför data och energi beröringsfritt via luftspalt. Därmed uppstår inget mekaniskt slitage. Systemtillgängligheten blir högre, cykeltiderna kortare och processen mer flexibel. Enheterna går snabbt att koppla isär, är enkla att hantera och underhållsfria. Det gör i sin tur att du snabbt kan reagera på nya utmaningar.

Särskilda egenskaper

 • inget mekaniskt slitage
 • högre systemtillgänglighet, kortare cykeltider, flexiblare process
 • snabb frånkoppling, enkel hantering, inget underhåll

Produktfamiljer

 • Induktiva kopplingar för IO-Link-signalöverföring

  Transparent, beröringsfritt datautbyte mellan master och enhet

  De induktiva kopplingarna för IO-Link-signalöverföring assisterar den beröringsfria överföringen av energi och data via luftspalt. Därmed behövs inga mekaniska kontaktdon. Vid användning av vårt dubbelriktade kopplingssystem med IO-Link fungerar datautbytet dessutom i båda riktningarna.

  Den beröringsfria signalöverföringen med IO-Link-standard har en transparent struktur: systemet håller sig ”osynligt” och behöver inte konfigureras. Du kopplar enkelt in det mellan IO-Link-mastern och IO-Link-enheten, så startar kommunikationen med en gång.

  Systemet är utrustat med ett komplett IO-Link-gränssnitt, oberoende av IO-Link-revideringsstatus. Händelse-, parameter- och processdata överförs därmed direkt mellan master och enhet.

  Särskilda egenskaper

  • samtidig styrning av ställdon och insamling av givarsignaler
  • AUX-power för ställdonsdrift kan aktiveras/avaktiveras
  • ingen konfiguration behövs – enkel installation med plug-and-work
  • IO-Link-funktion till enhet
  • flexibel processdatalängd
  Signalöverföring med IO-Link
 • Induktiva kopplingar för signalöverföring

  Tillförlitlig signalöverföring i båda riktningar

  Våra induktiva kopplingar för signalöverföring är avsedda för upp till åtta givarsignaler och åtta ställdonssignaler.

  Systemet är dubbelriktat, vilket innebär att signaler kan överföras i båda riktningar. Remote-enheten kan utföra individuell styrning och manövrera låsningsenheter. Från basen är upp till åtta signaler överförbara, varvid fyra kanaler kan styras oberoende av varandra.

  Särskilda egenskaper

  • signalöverföring i båda riktningar
  • remote-enhet för individuell styrning och manövrering av låsningsenheter
  • överföring av upp till åtta signaler
  • styrning av fyra kanaler, oberoende av varandra
  Parallell signalöverföring
 • Induktiva kopplingar för spänningsförsörjning

  Beröringsfri energiöverföring för snabba formatändringar

  Snabba formatändringar ger hög produktivitet. Kontaktdon kan dock ofta försvåra formatändringarna, till exempel vid griparbyten på roboten.

  Våra induktiva kopplingar för spänningsförsörjning överför energi beröringsfritt via luftspalt. Därmed behövs inga mekaniska kontaktdon. Fördelarna: slitagefrihet, snabba verktygsväxlingar och hög flexibilitet.

  Särskilda egenskaper

  • slitagefritt – beröringsfri energiöverföring via luftspalt
  • snabba verktygsbyten
  • hög flexibilitet
  Spänningsförsörjning med induktiva kopplingar