Minnesmoduler
Minnesmoduler

IO-Link-minnesmodulerna har ett inbyggt dataminne, vilket gör att de i maskiner och anläggningar även fungerar som externa datamedier.

Informationsmedium med inbyggt dataminne

På IO-Link-minnesmodulerna kan flera parametrar loggas och lagras: allt från ett verktygs driftdata, temperaturnivåns histogram vid drift och nödvändig effektnivå till antal verktygscykler och verktygets felmeddelanden.

Därmed har du förutom driftdata alltid tillgång till kompletterande information vid underhåll och reparationer.

Särskilda egenskaper

  • inbyggd datalagring
  • flera parametrar kan loggas och lagras
  • effektivare underhåll och reparationer tack vare kompletterande information