Nätverksmoduler
Nätverksmoduler

För kraftfulla prestanda

För att åstadkomma en snabbare, flexiblare, effektivare och mångsidigare produktion krävs trådlös kommunikation hela vägen från givare till internet. Därmed ökar datatrafiken i själva tillverkningsprocessen. Och med den behovet av komponenter som klarar att tillhandahålla all efterfrågad information. Dessutom behövs en infrastruktur där alla data kan färdas över alla nivåer.

Fältbusstekniker

 • Nätverksmoduler för Profinet

  Snabba, sparsamma och robusta lösningar för industriautomation

  Profinet-tekniken har haft en enorm påverkan på utvecklingen inom industriautomation. Med hjälp av Profinet kan du ansluta både drivsystem och säkerhetsteknik direkt till nätverket.

  Det Ethernet-baserade systemet är märkbart snabbare än Profibus men går utan vidare att kombinera med detta. Samma sak gäller för anslutning med IO-Link. Du sparar både tid och pengar, samtidigt som anslutningstekniken ger förbättrad processkvalitet.

  Med våra nätverksmoduler kan Profinet integreras i hela anläggningen, från styrenhetsnivån till drivsystem. Även i tuffa miljöer.

  Särskilda egenskaper

  • inget behov av installation, enkel anslutning, kompletta diagnoser och central konfigurering tack vare anslutning via IO-Link
  Nätverksmoduler för Profinet
  IO-Link-alternativ med Profinet

 • Nätverksmoduler för Profibus

  Modern tillverkning som stöds av effektiv fält- och processkommunikation

  Som leverantör av helhetslösningar kan Balluff erbjuda ett brett spektrum av komponenter för optimal användning av Profibus. Den avancerade fältbusstekniken innebär sedan flera år tillbaka ett tillförlitligt stöd för modern tillverkningsindustri. Oberoende av styrenhetens fabrikat har vi den optimala lösningen för dig.

  Utnyttja den effektiva fält- och processkommunikationen med enkel kabeldragning, den snabba monteringen direkt i din befintliga anläggning och möjligheten att snabbt bygga om systemet. Och allt detta även i tuffa industrimiljöer. Våra Profibus-alternativ är IO-Link-kompatibla. Det innebär att du direkt kan utnyttja alla fördelar med IO-Link. På så vis ökar din effektivitet med beprövad anslutningsteknik från Balluff.

  Särskilda egenskaper

  • kompletta diagnoser: inga systemkrascher
  • central konfigurering: anläggningarna snabbt driftklara på nytt
  • tidsvinster och minskade kostnader
  • enklare anläggningsutbyggnad och tryggare investering tack vare standarden IEC 61158/EN 50170
  Nätverksmoduler för Profibus
  IO-Link-alternativ med Profibus

 • Nätverksmoduler för CC-Link IE/Field

  Funktionella och praktiska moduler som klarar utmaningarna inom automatisering

  För alla områden inom industriell kommunikation gäller: att fältbuss- och nätverkstekniken måste uppfylla kraven på allt effektivare kommunikation.

  Samtidigt bör kommunikationen vara så enhetlig som möjligt. När det gäller automationsuppgifter har Balluff på den asiatiska marknaden kunnat ansluta kommunikationen på maskin- och anläggningsnivå med givar-/ställdonskommunikationen: BNI-nätverksmoduler för CC-Link IE/Field för anläggningsnivån å ena sidan och direkt anslutning till givar/-ställdonsnivån å den andra.

  Vi har utvecklat ändamålsenliga och praktiska fältbussmoduler för perfekt anslutning mellan I/O-system och det öppna, deterministiska höghastighetsnätverket CC-Link IE/Field. Denna nya generation överskuggar alla de tidigare tack vare sina stora konfigurerings- och diagnosmöjligheter.

  Särskilda egenskaper

  • kapslingsklass IP67
  • helt tillslutet, robust hölje
  • display, lysdioder och inbyggd SLMP-åtkomst (Seamless Message Protocol) för diagnos och konfigurering
  Nätverksmoduler för CC-Link IE/Field
  IO-Link-alternativ med CC-Link IE/Field

 • Nätverksmoduler för CC-Link

  Förverkliga kraftfulla styrsystemstopologier med produkter från en enda källa

  Som standardiserad fältbuss integrerar CC-Link alla möjliga automatiseringskomponenter från olika leverantörer. I Asien är CC-Link redan den dominerande fältbusstekniken. Det öppna nätverket stöds av CC-Link-partneranslutningen där mer än 1 000 företag över hela världen ingår.

  Som effektivt och integrerat system uppfyller CC-Link garanterat din anläggnings krav. Ta del av vårt breda kvalitetssortiment och förverkliga kraftfulla styrsystemstopologier med produkter från en enda källa.

  Särskilda egenskaper

  • för tuffa miljöer: helt tillslutet, robust hölje
  • kraftfull diagnostik som entydigt identifierar problemområdena
  • konstant dataflöde även vid stora datamängder
  • tillförlitlig realtidsstyrning
  • styrenheterna går att programmera via nätverk
  • nätverksstationerna går att koppla till och från under aktiv drift
  • automatiskt återställbara nätverksstationer
  IO-Link-alternativ med CC-Link

 • Nätverksmoduler för Ethernet/IP

  Vår nätverkstekniksstandard för hög anläggningskapacitet

  Utan ett optimerat nätverk går det inte att få ut hög effektivitet. Vi erbjuder ett omfattande Ethernet/IP-utbud för kraftfulla anläggningar. Som internationell standard för nätverksteknik har modulerna redan ersatt DeviceNet inom flera områden. Det Ethernet-baserade tekniken är nämligen betydligt snabbare och tillåter integrering av drivteknik.

  En annan poäng med våra nätverksmoduler för Ethernet/IP är att de är mycket användarvänliga. Det är endast med Balluffs Ethernet-moduler som du kan spärra IP-adresser och skydda dem mot oavsiktliga ändringar. Detta höjer deras säkerhet och förenklar underhållet.

  Särskilda egenskaper

  • tidsvinster och minskade kostnader: snabb installation och enkel integrering i befintliga nätverk
  • enkelt byte av moduler tack vare innovativ adressplugg
  Nätverksmoduler för Ethernet/IP
  IO-Link-alternativ med Ethernet/IP

 • Nätverksmoduler för DeviceNet

  Optimala nätverkskomponenter för Devicenet-användning

  Balluff hjälper till med hela spektrat av effektiv nätverksteknik så att du enkelt kan välja ut de optimala nätverkskomponenterna för din anläggning. För USA har vi alla nödvändiga komponenter för effektiv DeviceNet-användning.

  Oberoende av styrsystemets fabrikat drar du nytta av ett omfattande och avancerat utbud av nätverks- och anslutningsprodukter. Programmet är anpassat efter ditt företags behov och tillgodoser alla önskemål utanför kopplingsskåpet. Det gör att du kan bestämma dig för en effektiv fält- och processkombination, vinna tid och spara pengar.

  Särskilda egenskaper

  • enkel installation, direkt montering, snabb ombyggnad
  • oberoende av styrsystemets fabrikat
  Nätverksmoduler för DeviceNet
  IO-Link-alternativ med DeviceNet

 • Nätverksmoduler för EtherCAT

  Effektiv teknik för fullständig flexibilitet

  Utmärkta prestanda, låga kostnader, flexibel topologi och användarvänlighet – det är fördelarna med den industriella Ethernet-tekniken EtherCAT. Den erbjuder full flexibilitet: från det fria valet av topologi, möjligheten att koppla till och från enheter och segment under pågående drift till ledningsredundansen för ringtopologi.

  EtherCAT är avsett för såväl centraliserade som decentraliserade arkitekturer och hanterar kommunikation mellan master/slave, master/master och slave/slave. Dessutom kan den integrera underordnade fältbussar.

  Genom att använda den befintliga infrastrukturen kan du även täcka in fabriksnivån optimalt med EtherCAT automatiseringsprotokoll. Våra nätverksmoduler ger bästa möjliga effektivitet.

  Särskilda egenskaper

  • stöd för upp till 65 535 abonnenter på upp till 100 m avstånd
  • internationell standard sedan 2007
  Nätverksmoduler för EtherCAT
  IO-Link-alternativ med EtherCAT