Machine Vision und Optische Identifikation

Industrianpassad bildbearbetning för effektiva kvalitetskontroller

Kraven på moderna produktionsanläggningar är höga: de ska vara både högproduktiva och flexibla – utan att man tummar på kvaliteten. Våra bildbearbetningsenheter Balluff Vision Solutions BVS är framtagna just med dessa höga krav i åtanke.

Tillförlitlig felavkänning, kvalitetsprövning och säker avläsning och verifiering av koder. Till funktionerna hör avkänning av objekt, avläsning av 1D- och 2D-streckkoder och klartext. Givarna har flera olika applikationsområden.

Balluff Vision Solutions kan användas till både delkontroller vid montering och delspårning i produktionsprocessen. Standardiserade gränssnitt gör enheterna enkla att integrera och hantera.