Industriell identifiering

Enkel överblick över all data

Våra Industrial RFID-system hjälper dig att hantera det stora informationsflödet i den moderna industrin. Med RFID kan föremål automatiskt identifieras och spåras. Dessutom placeras en datalagringsenhet på föremålet som ska identifieras, som fungerar som ett minne.

Uppgifterna överförs mellan datalagringsenheten och skriv-/läshuvudet, och skickas via processorn vidare till styrenheten.

Balluff har ett brett urval av innovativa produkter för lågfrekvens- (LF), högfrekvens- (HF) och ultrahögfrekvensområdet (UHF). Den frekvensoberoende processorn BIS V gör att alla system enkelt kan kombineras. Det skapar lägre kostnader för lagerhållning och större flexibilitet.

RFID-konfigurator

RFID-konfigurator

Anpassa ditt RFID-system efter dina individuella krav.