Maskinsäkerhet av Balluff-kvalitet

Automation kräver säkerhet. Säkerhet baseras på tillförlitlighet. Balluff-kvalitet garanterar extra hög tillförlitlighet: med mängder av lösningar som gör maskiner och anläggningar tillförlitliga och därmed också säkra. Våra säkerhetsgivare i kombination med säker styrningsteknik möjliggör innovativa koncept för maskinsäkerheten på ditt företag. Och detta med en konsekvent kvalitet som består över åren. Balluffs säkerhetskoncept för automation omfattar ett ständigt stigande antal produkter och komponenter som bidrar till att minimera farorna för människor och maskiner och bearbeta information på ett säkert sätt. De här komponenterna integreras enkelt i systemstyrningen till maskinerna.

Varför är maskinsäkerhet så viktig?

Frågan behöver knappast ställas: hög effektivitet och produktivitet hos maskiner och anläggningar är av stor vikt inom industrin. Att skydda människor, maskiner och arbetsmiljö är dock absolut nödvändigt. Som specialister på givare och automation är vi inte bara angelägna om att våra givare ska fungera. Avgörande är att vår industriella säkerhetsteknik även uppfyller stränga krav. Alltid där det finns direkt kontakt mellan maskin och människa måste säkerhetskoncepten hålla högsta nivå. Även om det inte helt går att utesluta förekomsten av risker och fel, så gäller det att minimera dem och arbeta fram bästa möjliga säkerhetskoncept. Med Safety over IO-Link erbjuder Balluff en säkerhetslösning som lätt går att integrera med automationen inom din verksamhet.

Vad betyder Safety over IO-Link?

Safety over IO-Link förenar automation och säkerhet i ett effektivt totalsystem. Grunden är det universella gränssnittet IO-Link: Ett säkerhetsprotokoll moduleras för en kabel med tre ledare och möjliggör kommunikation och informationsutbyte mellan en säker I/O-modul och en IO-Link-master. Safety over IO-Link är öppen ända till givarnivån: Det går därför att ansluta såväl säkerhetskomponenter från Balluff som säkerhetsanordningar från andra tillverkare till en säkerhetshubb med en M12-standardkabel.

Hur säkert är säkert?

Totalt finns det 12 säkra ingångar och två stycken säkra utgångar på säkerhetshubben Safety-Hub. Modulens in- och utgångar går att försörja med en summaström på upp till 8 ampere. Den maximala reaktionstiden ligger på 20 millisekunder. Säkerhetshubben är en säker I/O-modul genom vilken det går att koppla samman enskilda, binära givare. IO-Link-masterns säkerhetsrelaterade kommunikation går via Profisafe för Profinet. Säkerhetsrelevant information skickas direkt till styrningen via en tunnel genom mastern. Lösningar av denna typ uppfyller de högsta säkerhetskrav upp till PLe/SIL3.

Vilka fördelar har Safety over IO-Link?

Vårt säkerhetskoncept Safety over IO-Link förenar de beprövade fördelarna med IO-Link – som dess tillförlitliga och flexibla informationsutbyte, dataöverföringen på alla nivåer, den enkla anslutningen och det universellt användbara och standardiserade gränssnittet – med säkerhetsrelaterad kommunikation genom Profisafe för Profinet.

Säkerhetstekniken har aldrig varit så enkel för dig att integrera. Du behöver bara ansluta den säkra I/O-modulen till IO-Link-mastern för att sedan kunna ansluta praktiskt taget vilken säkerhetsanordning som helst. Parametreringen utför du centralt via styrenheten. Säkerhetskonceptets parametersatser går enkelt att överföra till andra maskiner och till hela anläggningen. Dessutom går systemet snabbt och enkelt att anpassa till ändrade krav.

Lösningen för industriell säkerhetsteknik förenklar systemdesignen och sparar tack vare anslutning med enhetliga M12-kablar med öppen ände tid och kostnader för kabeldragning. Installationen av IP67-säkerhetsteknik direkt på fältet gör det möjligt att använda mindre elskåp och smalare anläggningsenheter.