Optoelektroniska skyddsanordningar
Optoelektroniska skyddsanordningar

Säkert personskydd för interaktionen mellan människa och maskin

En flexibel produktion ställer höga krav på säkerheten när människa och maskin ska arbeta hand i hand inom automationen. När samarbetet sker i maskinutrymmet får medarbetarnas säkerhet aldrig riskeras. Optoelektroniska skyddsanordningar som Balluffs säkerhetsljusridåer erbjuder säkra lösningar med stor flexibilitet. Ytterligare fördelar: Genom att använda ljusridåer som består av flera stycken parallellt riktade ljusstrålar kan du spara ytterligare plats, eftersom ljusridåerna kan ersätta dyra skyddsstängsel eller grupper av sammankopplade, enskilda fotoceller.

Beröringsfria skyddsanordningar

Optoelektroniska skyddsanordningar används när operatören behöver sträcka sig in i produktionsprocessen, och därför måste skyddas mot faror som utgår från anläggningar och maskiner. De beröringsfritt verkande skyddsanordningarna (BVS) känner med hjälp av infrarött ljus av människor som rör sig inom ett definierat skyddsutrymme i anläggningen. Balluffs säkerhetsljusridåer är utformade som ljusridåer för finger-, hand- eller kroppsskydd. Ju tätare ljusstrålarna är placerade, desto högre upplösning och avkänningsförmåga, så att även mindre kroppsdelar känns av på ett säkert sätt med de beröringsfritt verkande skyddsanordningarna från Balluff. Rör sig en person inom det fördefinierade skyddsområdet, utlöser säkerhetsljusridån genast ett stoppkommando som avbryter alla säkerhetskritiska rörelser inom anläggningen.

Säkerhetsfunktionen går snabbare att få på plats med ljusridåer än om du installerar flera enskilda fotoceller. Då behöver du bara montera en enhet i stället för flera mindre. Även anslutningen blir lättare på så vis. Dessutom ansluter du enkelt säkerhetsljusridån till exempelvis den säkra Safety over IO-Link-modulen, som är förbunden med IO-Link-mastern. Då har du redan säkerhetsfunktionen ordnad. På samma gång sparar du kostnader, eftersom anslutningstekniken är standardiserad med M12-kontaktdon.

Säker och platsbesparande

De beröringsfritt verkande skyddsanordningarna möjliggör ett tillförlitligt personskydd utan att kräva utrymme för skyddsstängsel. Med sådana optoelektroniska skyddsanordningar som våra säkerhetsljusridåer behövs inte de utrymmeskrävande, fasta konstruktioner som i normala fall används för att förhindra åtkomst till farliga områden. Säkerhetsljusridåerna från Balluff är ekonomiska och mångsidigt användbara. Samtidigt ger de ett effektivt skydd mot manipulation.

Människorna är avgörande

Helautomatiska hanteringsprocesser innebär särskilt stora risker för människor. Därför är det helt nödvändigt att hålla isär personer och materialflöde med hjälp av säkerhetsljusridåer. Våra säkerhetsljusridåer går också att använda vid materialslussar för att t.ex. trygga en tillförlitlig materialförsörjning till en robot. Då överbryggas säkerhetsfunktionen tillfälligt (så kallad dämpning) när materialet transporteras genom skyddsområdet. Trots det bibehålls säkerheten ifall en person av misstag skulle beträda skyddsområdet.

De viktigaste fördelarna

  • finger-, hand- och kroppsdetektering för snabb interaktion mellan människa och maskin
  • definierar skyddsområden med infraröda skyddsfält – avsett för säkerhetsapplikationer upp till PLe/SIL3
  • säkert maskinstopp vid säkerhetskritiska applikationer
  • bättre nyttjande av utrymmet tack vare att man slipper bygga skyddsräcken
  • starkt manipuleringsskydd