Säkra kommandogivare
Säkra kommandogivare

Stäng av maskinen tillförlitligt i nödsituationer

Säker drift av automatiserade maskiner och anläggningar hör till ett företags skyldigheter. Säkra kommandogivare som nödstopp (nödströmbrytare) måste användas för att garantera att maskinrisker går att avvärja även i nödsituationer. I en anläggning måste det alltid finnas en nödstoppsanordning som kompletterande skyddsåtgärd – oavsett om det gäller installation, drift eller underhåll. Och oavsett om funktionen betecknas som nödfrånkoppling (frånkoppling av energitillförseln) eller som nödstopp (processen eller rörelsen som innebär fara stoppas).

De säkra kommandogivarna måste vara enkla att nå, ska alltid vara tillgängliga och funktionsklara och ska omedelbart koppla över maskinen till ett säkert tillstånd. Våra väl synliga kommandogivare utlöser i allvarliga fall ett omedelbart nödstopp. Därför passar de perfekt för skyddet av medarbetare och anläggningar på ditt företag.

Produktfamiljer

 • Nödstoppsanordning

  Nödstopp – när så krävs

  En nödstoppsknapp eller nödstoppsbrytare garanterar att maskinen eller anläggningen inte startar på nytt av sig själv. I de flesta fall stannar maskinen när en krets bryts. Beroende på grundförutsättningarna för användningen och de relevanta förutsättningarna delas nödstoppssystem in i olika stoppkategorier.

  Omedelbar frånkoppling av energitillförseln (stoppkategori 0)

  Om det inte innebär någon risk för operatören avbryts energitillförseln omedelbart.

  Styrt stopp (stoppkategori 1)

  I de fall där en okontrollerad frånkoppling av strömmen kan leda till farliga situationer, exempelvis vid inbromsning, kopplas anläggningen först över till ett säkert tillstånd innan energitillförseln avbryts.

  Säkra kommandogivare för de högst ställda säkerhetskrav

  Balluffs säkra kommandogivare uppfyller de högst ställda säkerhetskrav enligt internationella standarder och normer och går enkelt och säkert att bygga in i företagets anläggning.

  Särskilda egenskaper

  • säker avstängning av energitillförseln
  • positiv öppning enligt IEC 60947-5-1, bilaga K
  • instickbar anslutning med M12 (5-polig)
  • svamptryckknapp med vridupplåsning
  • hög skyddsklass mot damm och vatten
  • kompakt hölje, enkel montering
  Nödstoppsanordning