Givare för tillståndsövervakning
Givare för tillståndsövervakning

Kontinuerlig tillståndsövervakning i kritiska positioner

Med multifunktionella givare för tillståndsövervakning (BCM) med integrerad förbearbetning av data kan du förhindra oplanerade driftstopp och störningar i produktionsprocessen. Givarna tillhandahåller information om tillstånd som kan användas för att automatisera kostsamma, manuella kontroller. Samtidigt är tillståndsinformationen en viktig del av IIOT, för att skapa en smart och flexibel tillverkningsprocess.

Balluffs givare för tillståndsövervakning känner av en rad olika fysikaliska storheter som till exempel vibrationer, temperatur, luftfuktighet och omgivningstryck. Givarna bearbetar sedan informationen och skickar valda data vidare via IO-Link till ett överordnat system. Dessutom kan givarna känna av sitt eget tillstånd och kommunicera detta. Därmed har du alltid koll på givarnas temperatur, drifttimmar och startcykler.

Genom ett standardiserat IO-Link-protokoll konfigurerar du enkelt de olika givarna och ställer samtidigt in givarens analysfunktioner så att de passar den aktuella applikationen. Med den flexibla redovisningen av processdata kan upp till fem uppmätta eller förbearbetade data konfigureras fritt och överföras cykliskt. Dessutom kan acykliska avläsningar för ytterligare statistiska variabler göras.

Utöver detta kan du ange gränsvärden för för- och huvudlarm vid automatiserad övervakning av mätstorheter och variabler, så att givaren sänder ut varningsmeddelanden vid bestämda händelser.

Våra givare för tillståndsövervakning bidrar på så sätt till en effektiv och störningsfri drift av alla slags delsystem och ger en avsevärd effektivitetsökning i hela anläggningen.

De största fördelarna

  • Flera mätstorheter i en enhet: Vibrationer, temperatur, luftfuktighet och omgivningstryck
  • Integrerad utvärderingselektronik med konfigurerbar förbearbetning av data
  • Konfigurerbara händelser och statusindikationer
  • Kan anslutas och integreras snabbt med IO-Link
  • Kompakt design