Programvara

Skapa, överföra och visualisera data – skapa mervärde

Framtiden inom automationsbranschen blir alltmer uppkopplad och digital. Med en ökande mängd olika tekniker – även i hemmen – blir nämligen förväntningarna från kunderna allt större och kraven på industrin ökar.

För att kunna klara dessa utmaningar är det nödvändigt att kombinera traditionell automationsteknik (OT) med informationsteknik (IT). Ökad användning av programvaror är då nästa logiska steg.
Balluff erbjuder olika typer av programvara på området, vilka tillsammans med vår IIoT-kompatibla maskinvara skapar mervärde.