RFID > Industrial RFID-system BIS L
Industrial RFID-system BIS L

Lösningen för enkla identifieringsuppgifter

Våra lågfrekventa RFID-system (RFID BIS L) är utformade för applikationsområden där endast identifiering krävs, utan att någon större mängd databehandling behöver utföras.

Vid spårning krävs till exempel ofta bara ett ID (read-only). 125 kHz-systemen fungerar tillförlitligt vid räckvidder upp till 100 mm och håller sig relativt neutrala vid material som vatten, textil, trä och aluminium.

De största fördelarna

  • datalagringsenhet med minnesutrymme begränsat till 192 byte
  • för överföring av mindre datavolymer
  • översiktligt sortiment av datalagringsenheter
  • för användning i mindre krävande miljöer
  • entydigt Unique ID med 5 byte, endast läsning
  • read-only-datalagringsenhet finns att beställa (manipulationsskydd)

Systemkomponenter

LF-datamedier (125 kHz)

LF-skriv-/läshuvuden och antenner (125 kHz)

LF-skriv-/läshuvuden (125 kHz) med integrerad processor

Handhållna LF-enheter (125 kHz)

LF-processorer (125 kHz)

LF-datakopplare (125 kHz)