Tjänster > Hjälp och rådgivning
Kundanpassade lösningar

Våra experter möjliggör ett säkert beslutsfattande och underlättar ditt arbete.

Balluff har ett sortiment på runt 2 000 produkter. Våra experter kan dem alla. Och de kan tala om för dig vilken givare som passar bäst för vilken applikation och under vilka förhållande och för vilket resultat.

Oavsett om du vill börja med nya uppgifter eller optimera existerande applikationer – våra erfarna ingenjörer ger råd som möjliggör ett säkert beslutsfattande, sparar dyrbar tid och underlättar ditt arbete.

På begäran utför vi även praktiska test i förväg liksom applikationsscenarion på plats. Utnyttja vår expertis!

De viktigaste fördelarna

  • kompetent hjälp från A som i anläggningsgenomgång till Ö som i övriga tillbehör
  • utarbetad dokumentation till alla lösningsförslag med produktöversikt, alternativ och rekommendationer från en personlig kontaktperson under hela projektet

Beställning av provexemplar

Omkodning