Tjänster > Kundanpassade lösningar
Kundanpassade lösningar

Skräddarsydd kvalitet – anpassad efter dina krav.

Ibland räcker en standardlösning inte till, även om den håller nog så hög kvalitet. Därför erbjuder Balluff förutom en redan omfattande portfölj även skräddarsydda lösningar som exakt uppfyller dina krav – även om de är nog så komplexa.

Våra kundanpassade lösningar omfattar både produkter och programvaruindividualiseringar. På så sätt utnyttjar du dina processer och anläggningar optimalt.

De viktigaste fördelarna

  • Programvara med individuellt användargränssnitt för högre processäkerhet
  • Produktindividualisering från modifiering av höljen via engineering-tjänster och förmontering till programmering

Individuella produkter

Individuella programvarugränssnitt