Workshops
Workshops

Utnyttja tillverkarens långa erfarenhet. Och vinn på högre användningssäkerhet.

I våra workshops får ni praktiska kunskaper för att kunna hitta den optimala lösningen på era behov. I mindre grupper får ni lära er konkret hur ni använder givarna och systemen – vare sig det handlar om grunderna för givare och val av korrekt arbetsmetod, om användningsmöjligheter och hantering av kameragivare eller om möjligheterna med er IO-Link. Ta med dig dina frågor och problem. Vi löser dem gemensamt. I en workshop eller på plats hos er.

Förutom praktiska kunskaper får ni på våra utbildningar även grundläggande teoretiska kunskaper: från konstruktiv planering och enkel parameterinställning till beprövade tips. På så sätt skaffar ni er de bästa förutsättningarna för en säker användning och en ökad produktivitet. Dra nytta av vår långa erfarenhet för att öka er effektivitet.

Fördelar

  • mycket praktiskt träning: Direkt användning som befäster kunskaperna
  • hög effektivitet: Utbildning i små grupper med begränsat antal deltagare
  • koppling till det egna användningsområdet: Granska och lös era konkreta frågor/problem
KurstypÄmneDetaljer
Seminarie Installation av givareVälja arbetsmetod, montera givare korrekt och garantera säker användning.
WorkshopKameragivareGarantera produktionskvaliteten i tre steg med en bildhanterande givare.
GrundkursLäges- och avståndsmätningSå mäter ni exakt och förslitningsfritt.
WorkshopIdentifiera kameragivareSäker igenkänning av olika QR-koder med en bildhanterande givare.
GrundkursRFIDRätt data i rätt tid och på rätt plats
GrundkursIndustriell nätverksteknik med IO-LinkHantera signaler intelligent och kostnadseffektivt.